האם מותר להניח תפילין עם גופייה? מותר להניח תפילין בלי חולצה?
האם מותר להניח תפילין עם גופייה? מותר להניח תפילין בלי חולצה? (צילום: Leetal Kurtzig/shutterstock)

הלכות תפילין

האם מותר להניח תפילין ללא חולצה או עם גופייה?

קדושת התפילין הינה מרבית ביותר - אך האם מותר להניח ללא חולצה? הרב עזרא שקלים ראש הכולל בתל אביב משיב

   
האם מותר להניח תפילין עם גופייה? מותר להניח תפילין בלי חולצה?
האם מותר להניח תפילין עם גופייה? מותר להניח תפילין בלי חולצה? (צילום: Leetal Kurtzig/shutterstock)
אא

האם מותר להניח תפילין עם גופיה? מותר להניח תפילין בלי חולצה?

יש להיזהר מאוד בקדושת התפילין, שהרי יש בגופן קדושה וכמו כן ברצועות של התפילין, ולכן אסרו חז"ל להניח תפילין בלילה, שמא יירדם איתן ויבוא לזלזל בהן (שולחן ערוך סימן ל וסימן מד), וכן אסור להיכנס איתם לבית הכיסא כיוון שיש בגופן קדושה, וכן אסור להפיח בהן (שולחן ערוך סימן ל"ז) וכן אסור לתלות תפילין על יתד או מתלה (שו"ע סימן מ) ועוד.

ולכן בוודאי שיש להימנע לכתחילה מלהניח תפילין בצורה בזויה כזו ללא חולצה, שהרי מרן בשולחן ערוך (חושן משפט סימן לד) פסק, שאנשים שהולכים ללא חולצה, נקראים אנשים בזויים, ופסולים לעדות! ואיך אדם יניח תפילין באופן כזה?

ומכל מקום במצב קיצוני חריג, כשאין אפשרות אחרת להניח תפילין אלא רק בצורה הזו, ללא חולצה, יכול להניח תפילין וגם מברך עליהן ולא יבטל מצווה יקרה זו. כל שכן אם לובש גופייה שאפשר להניחם עם ברכה.

בברכה, הרב עזרא שקלים. 
האם מותר להניח תפילין עם גופייה? מותר להניח תפילין בלי חולצה? (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

האם מותר להניח תפילין עם גופיה? מותר להניח תפילין בלי חולצה? - מצוות תפילין הרב חגי צדוק:

האם מותר להניח תפילין עם גופייה? מותר להניח תפילין בלי חולצה? (צילום: Leetal Kurtzig/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך