מותר להניח תפילין ב5 בבוקר?
מותר להניח תפילין ב5 בבוקר? (צילום: Kabbaland/shutterstock)

הלכות תפילין

האם מותר להניח תפילין לפני עלות השחר?

האם מותר להניח תפילין לפני עלות השחר? על אף שזמן תפילין תחום במסגרת מדויקת - הרב עזרא שקלים, ראש הכולל 'השלום', משיב

   
מותר להניח תפילין ב5 בבוקר?
מותר להניח תפילין ב5 בבוקר? (צילום: Kabbaland/shutterstock)
אא

מותר להניח תפילין ב5 בבוקר? האם מותר להניח תפילין לפני עלות השחר?
אומנם זמן תפילין הוא מן התורה, אלא שאסרו חכמים להניח תפילין בלילה, מפני שזהו זמן שינה, וגזירה שמא ישכח וישן בהם, והרי אסור לישן בתפילין, מטעם שמא יבוא לידי זילזול בהם. 

ולכן זמן הנחת תפילין הוא מאחר שיעלה עמוד השחר, שהוא יום, לכשיראה את חבירו ברחוק ד' אמות ויכירנו, שזה בערך שש דקות לאחר עמוד השחר, וסוף זמן הנחת תפילין הוא לכתחילה עד השקיעה ובדיעבד עד צאת הכוכבים.

ומכל מקום יש כמה אופנים שיהיה מותר להניח תפילין בלילה בלי ברכה:
א. אדם שמשרת בצבא של גויים שלא מאפשרים לו להניח תפילין בשעות היום יכול להניח תפילין בלילה בלי ברכה.
ב. אם אדם היה מניח תפילין קודם שקיעת החמה, ואינו יכול לחלוץ אותן, מפני שאין לו מקום לשמרן, מותר לו להישאר עם התפילין עליו במשך הלילה.
ג. אדם שצריך לצאת לדרך קודם עלות השחר ואין לו אפשרות להניחם אחר כך ביום, כגון שנוסע ברכבת או אוטובוס של גויים, וצריך שיהיו כבר התפילין עליו לפני הנסיעה, יכול להניח תפילין מבעוד לילה, וכשיגיע זמנם ביום ימשמש בהם ויברך.

[מקורות: שולחן ערוך סעיף ל, ומשנה ברורה שם,ילקוט יוסף הלכות תפילין סימן ל].

בברכה, הרב עזרא שקלים. 
מותר להניח תפילין ב5 בבוקר? (צילום: Moshe EINHORN/shutterstock)

האם מותר להניח תפילין לפני עלות השחר? מותר להניח תפילין ב5 בבוקר? הרב חגי צדוק - הלכות הנחת תפילין:

מותר להניח תפילין ב5 בבוקר? (צילום: Kabbaland/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך