האם ביהדות ניתן לחתן אישה ללא הסכמתה?
(צילום: Jaimieandkyleshootstock/shutterstock)

לקראת שבת

האם ביהדות ניתן לחתן אישה ללא הסכמתה?

טל סמל בחידושים על פרשת חיי שרה ומביא לפנינו את חידושיו של רש"י (שהיה מגדול מפרשי התנ"ך): מדוע נכתב על רבקה אימנו: "והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה" - מודע יש כפילות? גם בתולה וגם איש לא ידעה?

   
האם ביהדות ניתן לחתן אישה ללא הסכמתה?
(צילום: Jaimieandkyleshootstock/shutterstock)
אא
(צילום: Jaimieandkyleshootstock/shutterstock)

רש"י (רבי שלמה יצחקי) נולד בשנת 1040 בצרפת ונחשב לאחד מגדולי מפרשי התנ"ך. הנה כמה מפירושיו על פרשת "חיי שרה":

אליעזר עבד אברהם עושה שידוך בין רבקה אמנו ליצחק אבינו והוא יושב עם ההורים של רבקה.

התורה רוצה להראות לנו איך נראית רבקה בפסוק הבא: "והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה". רש"י שואל מדוע כתוב גם "בתולה" וגם "איש לא ידעה"? הרי מן הסתם שאם היא בתולה אז אף אחד לא ידע אותה?

אומר רש"י שבתולה הכוונה - ממקום הבתולים. "איש לא ידעה" - שלא כדרכה. מדוע? לפי שבנות הכנענים (הגויות) היו משמרות את מקום בתוליהן ומפקירות עצמן במקומות אחרים. העיד על זו שנקייה מכל (הצדדים).

לאחר שכל המשפחה סגרו דין ודברים ונתנו את אישורם לקיום החתונה, הם שכחו דבר אחד - שאין להשיא אישה אם היא לא מוכנה לכך בעצמה ומתנגדת, בשונה למשל מעמים אחרים שבהם ההורים כן יכולים להכריח את ילדיהם להתחתן.

כתוב: "ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פיה, ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה? ותאמר אלך"

שואל רש"י מה הכוונה ו"נשאלה את פיה?"

מכאן אנו למדים שאין מחתנים את האישה בניגוד לרצונה ובלא הסכמתה אלא רק מדעתה, רצונה החופשי. בעם היהודי כאשר עושים שידוך בין שניים האישה חייבת מדעתה החופשית להסכים להתחתן עם אותו אדם, ואם לא מוכנה אז אין חתונה. חזק וברוך.

עוד כתבות שיעניינו אותך