"מי שמאמין לא יפחד מהבאות": טיפים לחיזוק שריר האמונה
מזכה הרבים, ארז קדוסי|(צילום: santoelia/shutterstock)

יהדות

"מי שמאמין לא יפחד מהבאות": טיפים לחיזוק שריר האמונה

"שה אחד בין שבעים זאבים": ימים אלו הם מאתגרים עבור כולנו. יותר מ-20 פיגועים בחודשיים האחרונים, אין משילות ברחבות. מנסים להמשיך את שגרת החיים, להשקיט את הפחד. אבל יש רק אחד שמצילנו מידם. כמה טיפים מהרב ארז קדוסי לחיזוק האמונה והעלמת הפחד

   
"מי שמאמין לא יפחד מהבאות": טיפים לחיזוק שריר האמונה
מזכה הרבים, ארז קדוסי|(צילום: santoelia/shutterstock)
אא

בימים האלה פונים אלי אנשים יקרים ואהובים שחוששים מהמצב השורר וזקוקים לחיזוק באמונה ובטחון בשם יתברך. ראשית, צריך לדעת שאסור לפחד כלל! "הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כח עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה" (ישעיה יב, ב) 

ראיתי בסייעתא דשמיא, ללקט ״סגולות ומאמרי צדיקים״ המאירים את נפש האדם לאמונה ובטחון וסילוק הפחד, כי מי שמאמין לא מפחד! מאמר העולם: מי שמפחד מה׳ אחד, אינו מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מה׳ אחד, הוא מפחד מכל אחד!

ויהי רצון שבזכות הצדיקים וזכותו של דוד המלך ע״ה ותפילותכם נזכה במהרה לגאולה! הגמרא הקדושה אומרת :״כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם״ (מגילה טו)

רבי ישראל מאיר מראדין זצ״ל: ״טעמו וראו״ | ״טעמו וראו כי-טוב יהוה אשרי הגבר יחסה-בו״: לפי החפץ חיים הפסוק ״טעמו וראו״ בא להורות לנו,כי כמו שמי שטועם דבר מה בפיו הוא מכיר את הדבר הנטעם, איך הוא ומה טיבו, כמו כן מי שיש לו באמת מידת הביטחון, כי הוא מכיר את גודל טובו של הקב״ה! (שיחות החפץ חיים)

 האדמו״ר מקאליב זצ״ל: ״לזכות לישועת ה׳״
ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך, אשירה לה׳ כי גמל עלי (יג, ו). אחר שביקש דוד המלך מהשי״ת שיתגלה אליו מתוך החשכות, אומר הכתוב: ״ואני בחסדך בטחתי״,אם אדם מחדיר בנפשו אמונת הבורא ויודע שבכל מצב השי״ת עמו, אזי בסופו של דבר ״ יגל לבי בישועתך״, יזכה לראות את ישועת ה׳.
                 
הרב ניסים יגן זצ״ל: ״לא אירא רע כי אתה עמדי״. בספר נתיבי אור הרב ניסים יגן זצ״ל: 
אם רוצים אנו לדעת מה נקרא ״ביטחון״ - אין לנו אלא להתבונן בדבריו של דוד המלך, נעים זמירות ישראל. שכן הנה דוד המלך אומר 
בתהילים(כג, ד׳). ״גם כי אלך בצלמות לא אירא רע כי אתה עמדי״ דוד המלך אומר לפני הקב״ה, כי גם ברגעים הקשים ביותר הוא 
בכלל לא מפחד! כי הוא ראה תמיד את השם יתברך לנגד עיניו ועל כך נאמר: "שויתי יהוה לנגדי תמיד״ (תהילים יט, ח).

הרב הצדיק דניאל פריש זצוק״ל (מתוק מדבש)בתהילים פרק נג: "האומרו בכל יום יפחדו שונאיו!". והאומרו תשע פעמים מבטל מעצמו את הפחד (עבודת הקודש כף אחת אות י).

רבי חיים מוולוזין זצ״ל: סגולה לקבוע בליבו ״אין עוד מלבדו״. בשם רבי חיים מוולוזין בסיפרו נפש החיים שער ג'. פרק י"ב וזו לשונו: ״באמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים, שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל, כשהאדם קובע בליבו לאמור: ״אין עוד מלבדו״ יתברך שום כוח בעולם. וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו״ 
אחיי ורעיי, העיקר הראשון אחד משלושה עשר עיקרים: שהקדוש ברוך הוא נמצא ומשגיח והוא אחד! 

חכם יוסף חיים בבגדד זצוק״ל: סגולות להינצל מהפחד: בשם הבן איש חי בספרו לשון חכמים:

1. תחילת הכל יזהר בקריאת שמע ישראל: בשחרית וערבית וקריאת שמע ישראל שעל המיטה (לפני השינה) יש לקרוא אותה בכוונה ובמתינות. 
2. גם יזהר בנטילת ידיים של שחרית ושל בית הכיסא לעשותה שלוש פעמים בסרוגין וכן לאחר נטילת ( גזיזת ) צפורניו ליטול את הידים שלוש פעמים בסרוגין.
3. יזהר לומר בכל יום בבוקר מזמור תהילים פרק צ"א: ״יושב בסתר עליון״ שלוש פעמים ויתחיל מהפסוק “ויהי נעם” (תהילים סוף פרק צ').
4. לומר גם כן מזמור תהילים פרק קכ"א ״שיר למעלות אשא עיני אל ההרים״ שלוש פעמים. *קודם שישן יאמר מזמורים אלו פעם אחת.
5. הסובל מפחדים: בכל תפילת העמידה - הן בשבת והן בחול יאמר לפני ״אלהי נצור״. וכן את מזמור בתהילים ״ שיר למעלות אשא עיני אל ההרים״ (שו״ת רב פעלים סוד ישרים סימן יט).
6. נגד פחד - יזהר ללבוש טלית קטנה כשרה ובדוקה! ציצית מלשון ״מציץ״ המראה את השגחתו של בורא עולם, כמובא בשיר השירים: ״עומד אחר כותלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים״ (ב, ט) בן של מלך שיודע שהשי״ת שומר אותו אין לו מה לפחד כלל!

כתוב בספר תהילים (נז, ח) ״נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה״. מפרש המצודת דוד: לבי נכון לבטוח בשם יתברך וכמו שנכון לבי כן יעזור ואשירה על התשועה. ישראל בטח בה׳. ישראל נקראים בשם 'יהודים', כי ״יהודים״ בגמטרייה שווים למילה ״ביטחון״, רמז שהיהודים הם בעלי בטחון תמיד, והביטחון הוא מתנגד הגדול ליצר הרע, כי העיקר הוא הביטחון (אהבת שלום פרשת יתרו,בן איש חיל).

העיקר - לא לפחד כלל
ודע, שהאדם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר מאוד. ועיקר שלא יפחד כלל (ליקוטי מוהר״ן חלק ב סימן מח).

אחים יקרים ואהובים, זה הזמן שכל אחד ואחת יתחזק באמונה ובביטחון, לדעת שיש לנו את השם יתברך ששומר על עם ישראל כנר דולק, שאף פעם לא נכבה ומצפה לגאול את עם ישראל בזכות לימוד תורתינו הקדושה והצדיקים במהרה יבוא גואל!
״הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל״ 

יהי רצון שנזכה לגאולה במהרה בימינו, אמן.

ארז קדוסי
מצורפת מחרוזת ״נפשי״ מחזקת באמונה לשם יתברך ומשמחת את הנפש (לא לימי לספירת העומר ולבין המצרים): בביצוע הזמר והפייטן אליהו חי הי״ו שמחזק בשיריו לקירוב הלבבות.

מזכה הרבים, ארז קדוסי|(צילום: santoelia/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך