הילולת הרמ"ק, רבי משה קורדובירו - מיהו היה ומה היו סגולותיו?
הרמ"ק, רבי משה קורדובירו (צילום: אריאל פלמון Ariel Palmon - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org)

יהדות

הילולת הרמ"ק, רבי משה קורדובירו - מיהו היה ומה היו סגולותיו?

כ"ג בתמוז, יום פטירתו של איש האלוקים רבי משה קורדובירו זיע"א, תלמידו של מרן רבי יוסף קארו, ורבו של רבינו האר"י. מעט מקורות חייו, וסגולות הכרוכות בדמותו.

   
הילולת הרמ"ק, רבי משה קורדובירו - מיהו היה ומה היו סגולותיו?
הרמ"ק, רבי משה קורדובירו (צילום: אריאל פלמון Ariel Palmon - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org)
אא

רבי משה קורדובירו – 'הרמ"ק', נולד בשנת רפ"ב (1522) לרבי יעקב. מקום לידתו אינו ידוע, אך שם משפחתו מעיד על כך שמוצא משפחתו מהעיר קורדובה בספרד. הוא גדל וגר בצפת, למד גמרא והלכה אצל מרן ה'בית יוסף' רבי יוסף קארו, והוסמך לדיינות על ידי מהר"י בירב - רבי יעקב בירב. התחתן עם אחותו של רבי שלמה אלקבץ (הידוע מחיבור 'לכה דודי'),ובגיל עשרים החל בלימוד קבלה אצל גיסו. לאחר מספר שנים החל לשמש כראש ישיבה בצפת. בין תלמידיו נמנו רבי חיים ויטאל, לימים עורך כתבי האר"י, ורבי אליהו די וידאש, מחבר הספר "ראשית חכמה".

עם הגעתו של האר"י לצפת, הפך הרמ"ק לרבו במשך תקופה קצרה עד לפטירתו של הרמ"ק בכ"ג תמוז ה'ש"ל (1570). עם פטירתו, נחשב האר"י ליורשו הרוחני וממשיך דרכו, אם כי שיטתם בקבלה אינה דומה. על אף זאת, הלימוד בספריו של הרמ"ק לא פסק גם היום, ויש המחשיבים אותו לימוד מקדים לקבלת האר"י, או מעין הרחבה וביאור.

בסידור היעב"ץ מייחס את המנהג הנפוץ היום לומר פרקי קבלת שבת תהילים צ"ה - צ"ט ('לכו נרננה' וכו') לרמ"ק.

הספר שאיתו מזוהה הרמ"ק הוא "פרדס רימונים", המבאר את שיטתו בקבלה. בספרו זה מביא הרמ"ק גם תמצות משיטות הקבלה של הראשונים, דן בהן ומכריע ביניהן. כמו כן חיבר הרמ"ק פירוש לספר הזוהר ולספר יצירה בשם "אור יקר".

להמון העם מוכר חיבורו "תומר דבורה", ספר מוסר המיוסד על י"ג מידות ההנהגה. ידועים דבריהם של הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זי"ע ובעל ישמח ישראל מאלכסנדר זי"ע שלימוד בספר "תומר דבורה" הוא סגולה נוראה לרפואה, מאחר ובספר זה מתוארים –בשפה שווה לכל נפש- י"ג מידות הרחמים הגנוזים ב"אור אין סוף", ולימוד ועיסוק בהם גורם להתעוררות מידות הרחמים העליונים, ובכך זוכה החולה לרפואה.

הנה כי כן, סגולה נפלאה להדליק נר לכבוד הצדיק, וזכותו הרמה תעמוד לנו ולזרענו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו, לאריכות ימים, לרפואה שלמה ובריאות איתנה, ולכל הברכות והישועות.

הרב זמיר כהן הוכח תוכיח את עמיתך וסיפור רבי משה קוֹרְדוֹבֵירוֹ (הרמ"ק). צפו

הרמ"ק, רבי משה קורדובירו (צילום: אריאל פלמון Ariel Palmon - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org)

עוד כתבות שיעניינו אותך