הרב רפאל אביטן: "נזכה בחג הגדול הזה לקבל המון השפעות"
(צילום: tomertu/shutterstock)

שבועות

הרב רפאל אביטן: "נזכה בחג הגדול הזה לקבל המון השפעות"

בקרוב מאוד נזכה בעזרת השם לחגוג את חג השבועות. הרב רפאל אביטן במאמר מחזק במיוחד מסביר את חשיבות החג ואיך אנו יכולים לאגור לתוכנו את אורו הנפלא של חג זה. "בחג השבועות הקדוש לא שולט היצר הרע כלל וכלל!"

   
הרב רפאל אביטן: "נזכה בחג הגדול הזה לקבל המון השפעות"
(צילום: tomertu/shutterstock)
אא

הרב רפאל אביטן בטור שלו לכבוד חג השבועות הבא עלינו לטובה:
בעומדנו כעת סמוך ונראה לחג השבועות הקדוש, עלינו ללמוד יסוד עצום מאד, שברגע שנתבונן בו ונחדיר אותו היטב לליבנו, נזכה ב"ה בחג הגדול הזה לקבל המון השפעות, גם רוחניות וגם גשמיות, ונאגור בתוכנו אור נפלא מאוד הנשפע בחג הזה. היסוד הוא שבכל שנה מחדש מקבל כל יהודי את התורה באופן פרטי ומיוחד השייך רק אליו.

כי אמנם התורה ניתנה בפעם הראשונה לפני למעלה מ 3000 שנה, אך מאז והלאה היא נמסרת בכל שנה מחדש לכל אדם כפי בחינתו. כלומר אם תרבה ברצונות וכיסופים, ובלימוד על מהות החג הקדוש הזה, ותתפלל לזכות להיות כלי ראוי לקבל את התורה מתוך אהבה ושמחה, אז תוכל לקבל בחג השבועות דעת אמיתית. כמו שאומר הרה"ק רבי נחום מטשרנוביל זי"ע (מאור עינים יתרו) "צריך לדעת שבכל שנה מקבל האדם את התורה מחדש ממש, דהיינו שמקבל דעת ושכל איך לעבוד את השם יתברך באותה השנה".

יום הדין הרוחני
המקור ליסוד הנפלא הזה שבכל שנה האדם מקבל תורה מחדש, מופיע בדברי חז"ל הקדושים שגילו לנו (מגילה לא) שעזרא הסופר תיקן לישראל שיקראו את כל הקללות שיש בפרשת בחוקותי סמוך לשבועות, ויקראו את כל הקללות בפרשת כי תבוא סמוך לראש השנה. ומה הטעם בזה? בכדי שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. שואלת הגמרא מילא בראש השנה אפשר להבין מדוע צריך לקרוא כדי שבאמת תכלה שנה וקללותיה, אך קודם חג השבועות מדוע צריך לקרוא את הקללות. הרי אנו לא נמצאים בראש השנה? מתרצת הגמרא שאכן חג השבועות גם כן נחשב כראש השנה! כמו שכתוב במשנה (מסכת ראש השנה פרק א) שבעצרת כלומר בחג השבועות נידונים על פירות האילן.

כמה מהם יצמחו ויתנו פירות וכמה מהם ינבלו וילכו לאבדון. אומר על כך השל"ה הקדוש זי"ע (מסכת שבועות חלק ב) "חג השבועות הוא יום הדין הרוחני של האדם, שבו נקבע לכל אחד לאיזו דרגה יגיע בלימוד התורה ובקיום המצוות, כמו שכתוב כי האדם עץ השדה. וכשם שדנים את העצים כך דנים גם את האדם. ונגזר עליו כמה פירות טובים ומתוקים הוא יצמיח השנה, דהיינו כמה הוא יתעלה וירגיש מתיקות בעבודת השם ובתורה ובתפילה, הכל נקבע בראש השנה הרוחני של האדם שהוא חג השבועות. ולפי דבריו הקדושים נבין את אמרתו הנפלאה של הרה"ק רבי ברוך ממז'בוז' זי"ע, שהוא מפחד מחג השבועות הרבה יותר מאשר הוא מפחד מראש השנה! כי ראש השנה הוא יום הדין על צרכיו הגשמיים של האדם, אך חג השבועות זהו יום הדין הרוחני של האדם.

התורה שלך
ובכדי לחזק את הענין הנ"ל נציין עוד כמה מראה מקומות מדברי גדולי הצדיקים שכתבו את היסוד הזה בכדי שנוכל להכין את עצמנו כראוי לקראת החג הקדוש. כי הרי ברור שברגע שאדם ישנן לעצמו את דברי חז"ל וצדיקי הדורות זי"ע, על גודל מעלת חג השבועות, ואיך שבכל שנה ממש מקבל כל יהודי את התורה באופן אישי, זה נותן חיזוק עצום לכל אחד ואחת לרצות לקבל את האור הנפלא שנשפע בחג הזה. אומר האר"י הקדוש זי"ע – שכל חג שזוכרים אותו ומקיימים את הלכות החג ממילא גם חוזרים אותם העניינים שהתגלו בפעם הראשונה, ונשפעים אותם האורות ממש של החג הראשון.

וכן כתב הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע (הלכות הכשר כלים הלכה ד) – "ידוע שעיקר קבלת התורה בחג השבועות הוא בכל שנה ושנה אע"פ שניתנה כבר במעמד הר סיני, העיקר הוא לקבל את הארת התורה הקדושה באופן שנזכה לקיימה". והוסיף לחדש הרה"ק בעל ה"מאור ושמש" זי"ע (רמזי שבועות) "בחג השבועות מי שמזכך את עצמו, זוכה לפי מדרגתו לקדושה עצומה כמו הקדושה שהרגישו עם ישראל במעמד הר סיני!". ודברים נפלאים בענין זה כתב הרה"ק בעל השפת אמת זי"ע (שבועות תרסא) "התורה נקראת עץ חיים כמו שהעץ מוציא פירות בכל שנה מחדש כך גם התורה מתחדשת אצל כל אדם בכל שנה מחדש ממש. ומהשמים גוזרים עליו כמה תורה ובאיזה אופן יוכל  ללמוד ולקיים את רצון השם באותה השנה. ויום זה של חג השבועות הוא השורש של התורה והרוחניות של האדם שירגיש האדם בכל השנה כולה".

מחילת עוונות
והנה צריך לדעת שבכדי לקבל את התורה הקדושה, מוטל על האדם להיות כלי מוכן וראוי לכך. אם כן מה יעשה יהודי שעדיין רחוק מלהיות קדוש וטהור ורוב ימיו הוא עסוק בעניינים גשמיים ותאוות העולם הזה מתגברות עליו בכל פעם מחדש, כיצד הוא יוכל לקבל את התורה בחג השבועות? את התשובה לכך אנו מוצאים בדברי הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע (קדושת לוי שבועות) "חז"ל אומרים שביום החופה מוחלים לחתן ולכלה על כל עוונותיהם, וכתוב במסכת תענית שמתן תורה נמשל ליום החופה, כי ביום הזה כביכול התחתנו עם הקב"ה.

ולכן בחג השבועות שהוא יום החופה נמחלים כל עוונותינו". וכאן המקום לספר על הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע שבפעם בחג השבועות בשעה שערך את שולחן החג, נכנס לבית הכנסת יהודי שבעברו היה חסיד והלך והתדרדר עד שעזב לגמרי את דרך התורה ר"ל. הגיש לו רבי אהרון כוס יין ואמר לו בחיבה יתרה: דע לך שביום הזה כל אחד יכול להתפייס עם התורה הקדושה. גם אם פגע בה וזלזל בה והתרחק ממנה, אע"פ כן התורה מקבלת ביום הזה את כל מי שמחליט להתקרב אליה מחדש.

הוא יפתח ליבנו בתורתנו
היוצא למעשה מדברינו הוא שראוי לכל אחד ואחת מאיתנו להחליט שמעתה החל מחג השבועות הקדוש הזה הוא מתחיל מחדש להתקרב אל הבורא יתברך כל אחד ואחת לפי מדרגתם. אך העיקר שלא יעבור חלילה החג הקדוש הזה בלי שהאדם יתעורר ויחזק את עצמו בנקודות שהוא יודע שטעונות שיפור אצלו, מפני שיש ביום הגדול של חג השבועות אור נפלא ועצום מאד של התחדשות וטהרה ואין שום קטרוג של היצר הרע ביום הזה. כי כח התורה הוא גדול ונפלא מאד שמבטל את כל המקטרגים למיניהם. כמו שכותב הרמב"ן זי"ע (קונטרס תרי"ג מצוות) "בחג השבועות הקדוש לא שולט היצר הרע כלל וכלל!".

ולכן אשרי מי שיזכה בליל שבועות, וכן במשך החג, להרבות בבקשות ותחנונים לאבינו שבשמים שירחם עלינו, ויזכה אותנו להרגיש את האור המתוק של התורה הקדושה הנחמדה מזהב ומפז רב, ומתוקה מדבש ונופת צופים, ושישפיע עלינו הקב"ה פרנסה בהרחבה , בריאות איתנה, שלום בית, נחת מהילדים וכו', על מנת שנוכל לעבוד אותו יתברך וללמוד את תורתו בישוב הדעת אמיתי. אמן ואמן!

עוד כתבות שיעניינו אותך