דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות י"ח - כ"ה תמוז
כתובות י"ח - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת כתובות

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות י"ח - כ"ה תמוז

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות י"ח - כ"ה תמוז: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות י"ח - כ"ה תמוז
כתובות י"ח - הרב פנחס יוסף אקרב
אא

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף יח עמוד א
* המלוה את חבירו בעדים - אינו צריך לפרעו בעדים.
* משיב אבידה פטור מן השבועה.
* אין נשבעים על טענת חרש שוטה וקטן.
* מודה במקצת הטענה - ישבע.
* חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו.

דף יח עמוד ב
* לדעת חכמים: אדם מעיז פניו בפני בנו של בעל חובו.
* כיון שהגיד העד עדותו בבית דין, שוב אינו יכול לחזור בו או לשנות דבריו ממה שאמר בתחילה.
* עדים החתומים על השטר, אפילו כשחתמו על השטר שלא בפני בית דין, נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין ושוב אינם יכולים לפסול את השטר.
* העדים שאמרו "כתב ידינו הוא זה, אבל אנוסים (מחמת נפשות אך לא מחמת ממון) היינו, קטנים היינו, פסולי עדות היינו" - הרי אלו נאמנים.
* אין אדם משים את עצמו רשע בעדותו.

כתובות י"ח - הרב פנחס יוסף אקרב

עוד כתבות שיעניינו אותך