דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ' - כ"ז תמוז
כתובות כ' - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת כתובות

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ' - כ"ז תמוז

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ' - כ"ז תמוז: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות כ' - כ"ז תמוז
כתובות כ' - הרב פנחס יוסף אקרב
אא

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף כ עמוד א
* אין מזימין את העדים אלא בפניהם.
* נחלקו האמוראים אם הכחשת העדים צריכה להיות דוקא בפניהם או לא.
* לדעת רבי אסי: אין מקיימין את השטר אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק בבית דין.
* "כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אפילו לאחר כמה שנים" - נחלקו האמוראים אם זה רק בתנאי שזוכר את העדות גם בלי להסתכל בשטר או אף במקרה שרק לאחר שרואה את השטר נזכר מעצמו.

דף כ עמוד ב
* התלוליות הקרובות בין לעיר (עיר הסמוכה לבית הקברות) ובין לדרך (דרך בית הקברות) - אחד חדשות ואחד ישנות טמאות, הרחוקות - חדשות טהורות ישנות טמאות.
* עילה (=סיבה קלושה) מצאו חכמים וטיהרו את כל המקומות בארץ ישראל אף במקום שיש סיבה לחשוש בו לטומאה.
* למסקנת הגמרא: עדות המוטלת על אדם להעיד - זוכר הוא את פרטי העדות אפילו לאחר יותר משישים שנה.

כתובות כ' - הרב פנחס יוסף אקרב

עוד כתבות שיעניינו אותך