ברכות סדר לליל הסדר פסח 2024: סדר ליל פסח
(צילום: David Cohen 156/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות

פסח

סדר פסח 2024: כל מה שרציתם לדעת

בסדר פסח נוהגים לציין את הסימנים הבאים: קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורך - כיצד יש לנהוג בכל סימן? ההסבר המפורט

ערוץ 2000   
ברכות סדר לליל הסדר פסח 2024: סדר ליל פסח
(צילום: David Cohen 156/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות
אא

ברכות סדר לליל הסדר פסח 2024 | סדר פסח נוסח עדות המזרח

קדש

מוזגים כוס יין לכולם בשיעור של רביעית לפחות (86 גרם). מי שקשה לו לשתות יין יכול לברך על מיץ ענבים או על צימוקים שהשר במים במשך שלושה ימים. הכי מהודר וטוב לברך על יין אדום אבל אפשר גם לשלב או לשתות מיץ ענבים בלבד.

לאחר מכן מקדשים על הכוס ושותים את כוס היין בהסבה, כלומר בהטיה של הגוף לצד שמאל. נשים אשכנזיות נוהגות לא לשתות בהסבה ונשים ספרדיות נוהגות כן לשתות בהסבה, למרות זאת, אם אישה שלא הסבה - יצאה ידי חובה. לעומת זאת איש ששתה בלא הסבה, צריך לשתות שוב בהסבה. את ההסבה ניתן לעשות בעזרת הישענות על משענת היד של הכיסא.
קדש. (צילום: MNStudio/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות

ורחץ

רוחצים ידיים פעמיים במהלך הסדר, יש ורחץ ויש רחצה. 'ורחץ' הראשון זו נטילה בלי ברכה. יאחז את הכלי ביד ימין, יעביר ליד שמאל וישפוך שלוש פעמים מים על יד ימין, לאחר מכן יד ימין שופכת מים שלוש פעמים על יד שמאל.

נוטלים פעמיים בשביל לעורר אצל הילדים שאלות, שישאלו מדוע נוטלים פעמיים, וכך נתגלגל לסיפור יציאת מצרים ונחזק אצלם את המסר החשוב. ילד מפנים את הדברים בצורה חדה וברורה יותר אם ישאל אותם בעצמו ולא אם נספר לו מיוזמתנו.
ורחץ. (צילום: OLEKSANDR75/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות

כרפס

לוקחים חתיכת כרפס שנבדק והוכשר היטב, טובלים במי מלח, מברכים "בורא פרי האדמה" וכולם אוכלים את הכרפס.
כרפס. (צילום: 5PH/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות

יחץ

מי שעורך את הסדר מרים את שלוש המצות, לוקח את המצה האמצעית וחותך אותה לשתי חתיכות כאשר חתיכה אחת גדולה יותר (מן הסתם). את החתיכה הקטנה הוא מחזיק ביחד עם שאר המצות ואת החתיכה הגדולה (טוב לחתוך לפי הקבלה לצורת האות ו' את החתיכה הגדולה) יכניס לנרתיק מיוחד לפסח או מגבת רגילה וישמור את החלק הזה בתור האפיקומן.
יחץ. (צילום: Sokor Space/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות

מגיד

לפני שמתחילים בקריאת ההגדה יש למזוג כוס שנייה לכל המסובים לשולחן ואז להתחיל את סדר ההגדה.
מגיד. (צילום: Day Of Victory Studio/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות

לאחר מכן נוהגים להרים את קערת הפסח ולהגיד: "הָא לַחְמָא עַנְיָא דִּי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם
כָּל דִּכְפִין יֵיתֵי וְיֵיכוֹל, כָּל דִּצְרִיךְ יֵיתֵי וְיִפְסַח
הָשַׁתָּא הָכָא – לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל
הָשַׁתָּא עַבְדֵּי – לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּנֵי חוֹרִין."

כלומר, זה לחם עוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל מי שרעב יבוא ויאכל וכל מי שצריך יעשה איתנו את הפסח, השנה אנחנו כאן ושנה הבאה אנו שואפים להגיע למצב בו נהיה בארץ ישראל כבני חורין, ללא שעבוד השלטון וללא מלחמות.

לאחר מכן מעביר ראש המשפחה את קערת הפסח לסוף השולחן על מנת לעורר את סקרנותם של הילדים וכשהם שואלים "מה נשתנה", האב מחזיר את הקערה לפניו ומספר להם את סיפור יציאת מצרים.

וכולם אומרים: "והיא שעמדה לאבותינו ולנו", כאשר ראש המשפחה אוחז את הכוס בידו. הכלל הוא שבכל פעם שמברכים על יין המצות צריכות להיות מכוסות.

אחרי כן מניח אב המשפחה את הכוס על השולחן ומגלה את המצות המכוסות. יש לקרוא בשלב זה "צא ולמד", וממשיכים בקריאת ההגדה. כשמגיעים לעשר המכות נהוג להביא כלי שבור או חד פעמי וכראש המשפחה קורא "דם ואש ותמרות עשן" כשהוא הוגה כל מילה בפיו ישפוך מעט יין מן הכוס לכלי השבור או החד פעמי. באזכור עשר המכות יטפטף אב המשפחה עוד מעט יין בכל מכה (סה"כ יוצקים 16 פעמים מן היין לתוך הכלי).

לאחר סיום ההגדה מחביא ראש המשפחה את האפיקומן כשהוא מכוסה, ומעודדים את הילדים בעזרת פרס או הפתעה לחפשו.

כשמסיימים את ההגדה מברכים "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו" וכו'. ושותים את הכוס השנייה בהסבה. מנהג האשכנזים לברך על כל כוס ששותים. הספרדים לעומת זאת נוהגים לברך על הכוס הראשונה והשלישית, שהרי הכוס השנייה פטורה מברכה בשל הברכה על הכוס הראשונה (וגם מפני שהיא נכללת בסעודה, בתוך ברכת המזון).

בכוס השלישית כן צריך לברך מכיוון ששותים אותה לאחר אמירת ברכת המזון של הסעודה. את הכוס הרביעית שותים לאחר ההלל.

רחצה

נוטלים ידיים שוב אך הפעם לשם הסעודה ועל כן נוטלים עם ברכה.

מוציא מצה

לוקחים את שתי המצות ביחד עם המצה שחצינו באמצע ומברכים "המוציא לחם מן הארץ". לאחר שבירך המוציא ישמיט את המצה התחתונה, יאחז בשתי המצות הנותרות ויברך "על אכילת מצה". יבצע משתי המצות יחדיו ויאכל פעמיים כזית – כזית אחד מכל מצה.

אם אוכלים ממצות שהכינו בצד מבעוד מועד, מספיק לאכול כזית פעם אחת. את כזית המצה צריכים לאכול בהסבה לצד שמאל גם כן, ורצוי לסיים תוך ארבע דקות ולא יותר.
מוציא מצה. (צילום: oxyzay/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות

מרור

לאחר מכן ייקח כזית מרור (חסה),יטבול בחרוסת (לא הרבה מכיוון שצריך להרגיש את הטעם של המרור לזכר השעבוד),יברך "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור" ויאכל כזית ללא הסבה.
מרור. (צילום: dnaveh/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות

כורך

ייקח כזית מצה וכזית חסה, יוסיף חרוסת כאוות נפשו ויאכל בלא ברכה כי כבר בירכנו.
כורך. (צילום: hadasit/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות

שולחן עורך

כל המסובים יושבים ואוכלים סעודה יחדיו. צריך להיזהר בסעודה לא לשבוע יתר על המידה על מנת להשאיר מקום לאכילת האפיקומן. סך הכל בפסח צריך לאכול בין שלוש לארבע פעמים כזית.

האפיקומן הוא הפעם הרביעית בו אוכלים כזית. לאחר הארוחה מחלקים כזית מן האפיקומן לכל בני הבית ואם אין מספיק, משלימים מן המצות האחרות ומחלקים לכולם. אוכלים בהסבה בלא ברכה.

לאחר אכילת האפיקומן מברכים ברכת המזון, שותים את הכוס השלישית, מברכים את ברכת ההלל ושותים את הכוס הרביעית. לאחר ההלל מסיימים ב'נרצה' – שרצה ה' את מעשינו שזכינו לעשות כראוי את ליל הסדר.

נוהגים לשיר את "חד גדיא", לומר דברי תורה ולשמוח יחד. טוב לעסוק בסיפור יציאת מצרים עד שחשים עייפים והולכים לישון. לאחר האפיקומן לא אוכלים שום דבר וגם אסור לשתות יין נוסף אחרי שתיית הכוס הרביעית כדי שירגיש שהדבר האחרון שאכל הוא האפיקומן, והיין האחרון ששתה הוא יין של ארבע הכוסות.
כורך. (צילום: blueeyes/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות

הרב יהונתן ענבה - סדר פסח בקצרה: כוונות ליל הסדר, פירוט כל שלבי ההגדה של פסח: 

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
(צילום: David Cohen 156/shutterstock) | ברכות סדר לליל הסדר פסח 2023: סדר ליל פסח ברכות והלכות
שידור חי