האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? אבקת חלב נוכרי לספרדים
האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? אבקת חלב נוכרי לספרדים. (צילום: yadamons/shutterstock)

הלכות כשרות

האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי?

חלב נוכרי זהו סוג החלב שנחלב על ידי גוי: האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? מה העניין סביב הסוגיה הזו? ומה ההבדל בין אבקת חלב נוכרי לחלב נוכרי?

   
האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? אבקת חלב נוכרי לספרדים
האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? אבקת חלב נוכרי לספרדים. (צילום: yadamons/shutterstock)
אא

האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? אבקת חלב נוכרי לספרדים: בגמרא ישנו דין שחלב שחלב הגוי שלא נחלב מול עיני היהודי אסור לאכול אותו מחשש שהגוי ערבב בעת החליבה חלב של חיה טמאה. עוד מופיע בגמרא שאם היהודי ההולך בעדרו של הגוי, הגוי פוחד ממנו ועל כן החלב מותר.

בזמננו ישנו חוק בינלאומי שאסור לחלוב חלב שהוא לא של פרה. הרב פינשטיין דן בחו"ל מה הדין אם אומנם אין פיקוח ראייה של יהודי מי חולב את הפרה, אך מכיוון שאסור לחלוב חלב שאיננו מן הפרה מפני שאז עלולים לחטוף קנסות כספיים גדולים, זה נחשב כשלעצמו כאילו ישראל עומד ליד העדר ומפקח, כאילו יש פיקוח יהודי. הרב פיינשטיין התיר את הדבר.
האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? אבקת חלב נוכרי לספרדים. (צילום: beats1/shutterstock)

חוץ מחלב נוכרי יש גם אבקת חלב נוכרי – שזהו חלב שהפכו לאבקה ע"י פעולות מסוימות. בעניין אבקת חלב נוכרי ישנה מחלוקת. חלק מן הפוסקים אומרים שבכלל לא דובר על אבקה לכתחילה, אלא על חלב שנראה בעין ולכן אין איסור של אכילת אבקת חלב נוכרי. הרבנות הראשית של ישראל לא מאשרת לייבא חלב נוכרי ולא רוצה להתעסק בכך בכלל בארץ ישראל. בחו"ל נוהגים לעיתים להתיר ותלוי באיזה מצב.
האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? אבקת חלב נוכרי לספרדים. (צילום: Samo Trebizan/shutterstock)

מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל נהג להחמיר ולהיזהר בכך מאוד גם בחו"ל וגם בארץ. לכן כאמור, בארץ ישראל ישנם רק מוצרים עם אבקת חלב נוכרי ולא חלב נוכרי. אין חותמת כשרות של בד"ץ למוצרים המכילים אבקת חלב נוכרי מכיוון שהעניין שנוי במחלוקת ולא נחשב כמהדרין, אך הם כן מקבלים חותמת כשרות מהרבנות הראשית. אכילת חלב נוכרי היא לא אסורה אבל לכתחילה לא כדאי לאכול זאת, והמחמיר תבוא עליו הברכה.
האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? אבקת חלב נוכרי לספרדים. (צילום: Africa Studio/shutterstock)

האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? אבקת חלב נוכרי לספרדים - הרב עובדיה יוסף: 

האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? אבקת חלב נוכרי לספרדים. (צילום: yadamons/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך