"יש אנשים שקוראים את פרשת המן ולא נענים": הרב יאשיהו פינטו
הרב יאשיהו פינטו

סגולות

"יש אנשים שקוראים את פרשת המן ולא נענים": הרב יאשיהו פינטו

האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, בהסבר מקיף על הכוח המיוחד בסגולה של רבי מנחם מנדל מרימינוב שכוחה מיוחד ביום שלישי של פרשת בשלח (המכונה ג' בשלח),ובהסבר מדויק איך אנחנו נעשה את הסגולה בצורה שהיא "תעבוד" ותצליח, צפו

   
"יש אנשים שקוראים את פרשת המן ולא נענים": הרב יאשיהו פינטו
הרב יאשיהו פינטו
אא
הרב יאשיהו פינטו

מדוע אומרים היום את פרשת המן?

מאות אלפי יהודים, יקראו הלילה ומחר את "פרשת המן" מתוך פרשת השבוע, אמירה שמפורסמת כסגולה מיוחדת לפרנסה, במיוחד ביום זה, כפי המקובל משמו של רבי מנחם מנדל מרימינוב.

בשיחה שנכתבה מהאדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א, פירט הרב פינטו את מהות הסגולה, והדרך הנכונה לכוון בה, כגדי לזכות על ידה לשפע.

הדברים מסבירים כיצד יתכן שיש אנשים ש"קוראים" את פרשת המן ולא נענים, ואחרים שלומדים אותה כראוי וזוכים לפתיחת שערי שמים, שערי רווח ופרנסה.

בדבריו כתב הרב פינטו: "ימים אלו, הם ימים של כוח גדול של פרנסה. וזה הזמן, שהקב"ה הוריד לבני ישראל את המן. והמן, מסמן את הברכה והשפע של עם ישראל. אך עלינו לדעת מהיכן מגיע השפע של המן. אנשים רבים בימים אלו, יודעים את הסגולה של לימוד פרשת המן, ולומדים בדבקות את הפרשה של המן. אבל מהיכן באה הברכה של המן, להוריד פרנסה לכלל עם ישראל?

בהמשך מסביר הרב בארוכה על פי דברי החת"ם סופר, שהמן נשתלשל על ידי ההגדה והלימוד של הקב"ה ולכן דקדק הכתוב ואומר "כִּי עַל כָּל מוֹצָא פִי ה' יִחְיֶה הָאָדָם", כי על ידי שהקב"ה הוציא מפיו התורה, מאות הדיבור, יורדים כל השפעות טובות וברכות. ולכן קראו הכתוב (במדבר יא, ז): "וְהַמָּן כִּזְרַע גַּד הוּא" ודרשו חז"ל (יומא עה.) מלשון הגדה, שמגיד להם לישראל.   

והנה יוצא מדברי מאורם של ישראל, שכל הכוח של הפרנסה של המן יורד ויורד מהלימוד של התורה, שהקב"ה לומד בשמיים, מושפע מזה כוח המן וכוח הפרנסה של האדם, מכוח לימודו של הקב"ה."

*

המשמעות של לימוד תורת "המן", היא זו שמביאה את השפע, וכפי שהרב פינטו ממשיך ומסביר כי "כאשר אנו לומדים תורה בדבקות, רבותינו הקדושים חידשו במסורת, מדור לדור בקבלה ובחזרה, שהקב"ה לומד עם האדם את תורתו. וכאשר אנו לומדים את פרשת המן בימים אלו, הקב"ה בשמיים לומד איתנו את פרשת המן, ומושפע על ידי לימוד הקב"ה שפע של פרנסה לאדם ולעולם.

ויותר בשבת שירה, אשר הכוח בה הוא כוח גדול ביותר. וכאשר האדם לומד תורה בקדושה בשבת, גורם שיושפע שפע וירד לעולם השפע בדמות של פרנסה גדולה, איש על פי כוחו ועל פי הבנתו.

ואפשר לדקדק ביותר בלימוד ספר דברים, שהמן ירד מכוחו של משה רבנו ע"ה. ולכן נאמר בתורה הקדושה (שמות טז, כב) ״וַיְהִי בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי לָקְטוּ לֶחֶם מִשְׁנֶה שְׁנֵי הָעֹמֶר לָאֶחָד וַיָּבֹאוּ כָּל נְשִׂיאֵי הָעֵדָה וַיַּגִּידוּ לְמֹשֶׁה. וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' שַׁבָּתוֹן שַׁבַּת קֹדֶשׁ לַה' מָחָר" וגו'.

בכוחו של משה, דבר ה' ומכוח הלימוד של שבת, השפע והברכה של הפרנסה גדול ביותר לימות השבוע. וכל הברכה של הפרנסה, באה מלימודו של הקב"ה ביום חול, וביותר בשבת.

וראייה היא שבשבת ירד הלחם משנה, מכוח לימוד התורה של הקב"ה".

והנה הכוח של המן, גרם לבני ישראל שידעו כל אדם מה מעלתו בתורה. וזה שנאמר "וַיְעַנְּךָ וַיַּרְעִבֶךָ וַיַּאֲכִלְךָ אֶת הַמָּן" כדברי רבותינו, שהמן היה יורד על פי מעלתו של האדם. מי שהיה לומד תורה בדבקות, המן היה יורד בפתח ביתו, משובח ומובחר בטעם אלוקי. ומי שלא למד תורה בדבקות, היה המן יורד רחוק מביתו, והיה צריך להתבזות, ללכת מחוץ למחנה ולחפש את המן. וכשהיה מוצא אותו, היה טעם רגיל לא משובח, כי המן היה יורד על פי מעלת וגדולת האדם בתורה ובעבודה, ואז האדם היה מתבייש לצאת לחפש את המן, והיה נשאר בביתו רעב. וזה וַיְעַנְּךָ שגרם לאנשים לעשות תשובה, כך שהמן ירד משובח ובפתח ביתו של האדם. וכאשר היה יורד רחוק, היה לאדם בזיון מאשתו ומהסובבים אותו.

ולכן, גם במדבר לא הייתה את הקללה של אדם הראשון (בראשית ג, יט) "בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם" כי כולם עמלו בתורה, ומי שמקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. וכולם עמלו בתורה, שגם הקב"ה ילמד את תורתם וירד מן, כל אדם על פי עמלו בתורה. וזה סוד ברכת המן, שלומדים וקוראים את פרשת המן בקדושה, ולא כמסיח לפי תומו. שהקב"ה יקרא איתו, ויוריד לנו שפע של ברכה והצלחה ופרנסה וישועה.

ועל פי היסוד הגדול הזה, כאשר תלמידי חכמים עמלים בתורה בקדושה גדולה, הקב"ה עמל איתם. ומהעמל הזה יורד שפע של פרנסה לעולם, ובשבת יותר".

*

את דבריו מסיים הרב פינטו במילים הבאות: "לימוד פרשת המן צריך להיות בדבקות, ולהגיע לדרגה שהקב"ה ילמד איתך, ואז הפרנסה והשפע גדולים מהקב"ה. לכן עלינו לדבוק בתורה בתמימות, כי אם אין תמימות, הקב"ה לא לומד עם בעל תככים וחוסר יושר, ויצא שכרו בהפסדו. פרשת המן נלמד אותה בדבקות, ולצייר את הניסים שהיו לבני ישראל בצאת ישראל ממצרים, והמן שירד בזכות משה, ואז השפע יורד עם לימוד הקב"ה מן השמיים.

ודברים אלו צריכים להיות נר לרגלינו, ביום שקוראים את פרשת המן, לא להיות כמצוות אנשים מלומדה, אלא בדבקות גדולה, כי הנה כמה אנשים לומדים פרשת המן, והפרנסה קשה. אך אם לומדים בדבקות, הקב"ה לומד עימנו, והשפע הזה מושפע מכל העולמות. ועלינו לחזק ולהוסיף, שבכל שבת כוח ספר דברים בדבקות, מוריד שפע מן השמיים של פרנסה ושל לימוד עם פמליה של מעלה, ושפע מושפע מכל העולמות.

באהבה מרובה ובצפייה ששערי שמיים יפתחו לכלל ולפרט.

עבד השם, יאשיהו יוסף.
הרב יאשיהו פינטו

עוד כתבות שיעניינו אותך