נבואת אחרית הימים ישעיה: סימנים לביאת המשיח 2022
נבואת אחרית הימים ישעיה: סימנים לביאת המשיח 2022. (צילום: Everett Collection/shutterstock)

אחרית הימים

"לשקר יהיה חן": הנבואה המזעזת של ישעיה על ימות המשיח

הרב ליאור כחלון מתאר את האופן הנראות של ימות המשיח ע"פ נבואת ישעיהו הנביא, וכן גם את אופי הדור ממנו יגיע משיח צדקנו, צפו

   
נבואת אחרית הימים ישעיה: סימנים לביאת המשיח 2022
נבואת אחרית הימים ישעיה: סימנים לביאת המשיח 2022. (צילום: Everett Collection/shutterstock)
אא

נבואת אחרית הימים ישעיה: סימנים לביאת המשיח 2022
הזוהר הקדוש אומר ששלמה המלך עליו השלום רצה להביא את המשיח בדורו. כתוב שבדור בו יבוא המשיח "וכתתו חרבותם לאתים". כלומר, במקום שהחרב תשמש ככלי מלחמה, ישתמשו בה לעבודה בתור את חפירה.
נבואת אחרית הימים ישעיה: סימנים לביאת המשיח 2022. (צילום: Josiah_S/shutterstock)

ע"פ הנביא ישעיהו לא ילמד הגדול את הקטן, ולא ילמדו זה את זה כפי שעושים היום שרב מלמד את תלמידו, מדוע? "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" – הקב"ה ילמד בעצמו את התורה, ילמד את עם ישראל, שנאמר: "ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל".

יהיה גילוי שכינה עצום ואור החמה (השמש) יהיה גדול שבעתיים. בעל התניא כתב בספרו שילמדו עד הגאולה, כי בגאולה עם ישראל לא יצטרך שום ספר, ה' יתברך בעצמו ילמד תורה לעמו ישראל. זה יהיה בע"ה דור גדול וגבוה מאוד.

הבעל שם טוב אומר כי דור שיבוא בו המשיח עליו נאמר: "שקר החן והבל היופי – הדור יהיה כל כך נמוך עד שלשקר יהיה חן והוא יצטייר כדבר נורמלי, ככל שאדם יהיה שקרן יותר, כך יהיה חביב יותר על הבריות. מדובר בדור שייקח את ההבל הבלים שבעולם הזה ויכניס בו יופי, הם ישכחו ש"אישה יראת ה' היא תתהלל" ויאבדו כל מורא ויראה מה'. שנזכה במהרה לגאולה השלמה מתוך קדושה ויראה, אמן כן יהי רצון.
נבואת אחרית הימים ישעיה: סימנים לביאת המשיח 2022. (צילום: Crystacke/shutterstock)

נבואת אחרית הימים ישעיה: סימנים לביאת המשיח 2022 - הרב ליאור כחלון: 

נבואת אחרית הימים ישעיה: סימנים לביאת המשיח 2022. (צילום: Everett Collection/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך