"תראו את הנוסח": תפילה מיוחדת לקירוב הגאולה
"תראו את הנוסח": תפילה מיוחדת לקירוב הגאולה/הרב יהודה סעדיה

יהדות

"תראו את הנוסח": תפילה מיוחדת לקירוב הגאולה

כולנו מתפללים בכל מאודנו לביאת משיח במהרה, הרב יהודה סעדיה בקבלת עול מלכות שמים ותפילה חזקה לקירוב הגאולה, צפו

   
"תראו את הנוסח": תפילה מיוחדת לקירוב הגאולה
"תראו את הנוסח": תפילה מיוחדת לקירוב הגאולה/הרב יהודה סעדיה
אא
"תראו את הנוסח": תפילה מיוחדת לקירוב הגאולה/הרב יהודה סעדיה

לתפילה זו יש כוח גדול והיא עושה נחת רוח בשמיים:

"הריני מקבל על עצמי אהבת ישראל אמיתית והריני מכבד, מוחל וסולח לכל יהודי. יהי רצון מלפניך, ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתהא השעה הזאת שעת רחמים, שעת רצון, שעת קיבול תפילות, שעת ישועות גדולות ותתנהג עמנו ועם כל עמך בית ישראל במידת החסד ומידת הרחמים ויעלו לפניך ברגע זה ממש כל הטלאות והצער והייסורים אשר עמך בית ישראל עברו במשך הגלות הקשה והארוכה מאומות העולם והערב רב, וכן הצרות הרבות והקשות והייסורים הפוקדות אותנו בתקופה זו של חבלי משיח ויעלו נא עד אליך כל התחינות והתפילות והבקשות אשר עמך בית ישראל התפללו על הגאולה השלמה בכל הדורות.

וזכור כי אנחנו עמך וצאן מרעיתך, בניך אהוביך, ככתוב בתורתך "בני בכורי ישראל", ובזכות האבות הקדושים וכל הצדיקים שהיו מאז בריאת העולם ועד ימינו ובזכות האמונה והתקווה שאנו מצפים לישועתך ברחמים בכל יום ובכל רגע ובזכות רחמיך וחסדיך האינסופיים.

אנא שמע את נאקתנו וצעקתנו והצל נא אותנו ואת כל בני ביתנו ואת כל עמך בית ישראל, מכל צער וצוקה ומכל נגע, מחלה ומגיפה ומכל חבלי משיח ושלח לנו במהרה את אליהו הנביא עבדך שיבשר לנו את הגאולה השלמה למען שמך בחסד, ברחמים וברצון, בנסים באותות ובמופתים ובנפלאות גדולות ותגלה במהרה את מלך המשיח בן דוד עבדך ותגביה קרנו ותמליך אותו על ישראל ועל כל העולם כולו, לפרסם שם כבודך בכל רחבי תבל ותבנה את בית מקדשנו ותפארתנו בירושלים עיר הקודש והחזר שכינתך לציון ותתגלה מלכותך על כל העולם כולו, ככתוב על ידי נביאיך: "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני ה'".

בסיום התפילה טוב לומר לקירוב הגאולה:
"אבינו שבשמים, אנחנו מאמינים בך, אוהבים אותך ומבקשים שתגאל אותנו ברחמים במהרה. רוצים מלכותך, רוצים מלכות משיח בן דוד, רוצים את בית המקדש".

שנזכה לגאולה שלימה מתוך אחדות ושלמות בקרוב אמן ואמן.

עוד כתבות שיעניינו אותך