נרות חנוכה בשבת 2022: סדר הדלקת נרות חנוכה בשבת ברכה
נרות חנוכה בשבת 2022: סדר הדלקת נרות חנוכה בשבת ברכה. (צילום: yosefus/shutterstock)

חנוכה

כל מה שצריכים לדעת על שבת חנוכה

מתי מתפללים מנחה ביום שישי? מה קודם, נרות שבת או חנוכה? במוצ"ש מתי מדליקים חנוכייה? ומה יעשה מי שנוהג להוציא את השבת בזמן רבינו תם?

   
נרות חנוכה בשבת 2022: סדר הדלקת נרות חנוכה בשבת ברכה
נרות חנוכה בשבת 2022: סדר הדלקת נרות חנוכה בשבת ברכה. (צילום: yosefus/shutterstock)
אא

נרות חנוכה בשבת 2022: סדר הדלקת נרות חנוכה בשבת ברכה - תפילת מנחה
ראשית יש לציין שבערב שבת חנוכה טוב להתפלל מנחה גדולה קודם הדלקת הנרות. אך אם אינו מוצא מנין שמתפללים מנחה גדולה מבעוד יום, יקדים את הדלקת הנרות ואח"כ יתפלל תפילת מנחה בצבור. וכן יש לנהוג בבית הכנסת להדליק את החנוכיה קודם תפילת המנחה.

זמן ההדלקה
אין להקדים הרבה את הדלקת החנוכיה בערב שבת, אלא מדליק עם כניסת השבת. [דהיינו כ-20 דקות קודם שקיעת החמה]. ואם רצה להקדים רשאי, ובלבד שיהיה לאחר פלג המנחה. אבל אם הדליק קודם לכן לא יצא, וצריך לכבות הנרות ולחזור ולהדליק בברכות אחר פלג המנחה. ובכל עניין יש להיזהר בין בביתו ובין בבית הכנסת להדליק נרות חנוכה לא יאוחר מרבע שעה קודם שקיעת החמה.

וצריך להיזהר לתת שמן בנרות החנוכה בערב שבת חנוכה כשיעור שידלקו הנרות עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים בליל שבת. ואם אין לו אפילו נר אחד שיכול לדלוק כן, ידליק הנרות בלא ברכה.
נרות חנוכה בשבת 2022: סדר הדלקת נרות חנוכה בשבת ברכה. (צילום: Da Antipina/shutterstock)

מה קודם, נרות שבת או נרות חנוכה?
לכתחילה מדליקים קודם את החנוכיה ואחר כך נרות שבת. אך אם הדליק נר של שבת קודם נר חנוכה, אין בכך כלום, ויכול להדליק אחר כך נר חנוכה, מפני שלמנהג הספרדים ועדות המזרח אין קבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות כלל.

ויכולה האשה להדליק נרות שבת מיד אחר שהדליק האיש את הנר הראשון של חנוכה, ואינה צריכה להמתין עד שידליק את כל הנרות.

מה קודם במוצאי שבת?
במוצאי שבת חנוכה, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה תחילה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר יציאת השבת עד כמה שאפשר, וגם שבכך יהיה יותר פרסומי ניסא בהדלקת הנרות. אבל בבית, כיון שבלאו הכי בעצם מעשה ההדלקה פורק מעליו קדושת השבת, לכן יקדים ההבדלה על הכוס תחלה, שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ואחר ההבדלה ידליק נרות חנוכה.

זמן ההדלקה במוצאי שבת – לנוהגים להוציא בר"ת
למנהג רבים וכן שלמים מהחרדים לדבר ה' שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת עד שיגיע זמן של רבנו תם, הוא הדין שאף במוצאי שבת חנוכה צריכים להמתין שלא להדליק נרות חנוכה עד זמן זה. וראוי ונכון לכל אחד לנהוג כשיטת רבנו תם, ובפרט שכן פסק מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו.

נרות חנוכה בשבת 2021: סדר הדלקת נרות חנוכה בשבת ברכה. (צילום: tomertu/shutterstock)

נרות חנוכה בשבת 2022: סדר הדלקת נרות חנוכה בשבת ברכה; מעלת ימי חנוכה - הרב רביד נגר: 

נרות חנוכה בשבת 2022: סדר הדלקת נרות חנוכה בשבת ברכה. (צילום: yosefus/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך