בקצרה: מנהגי חג החנוכה
(צילום: yosefus/shutterstock)

חנוכה

בקצרה: מנהגי חג החנוכה

מלבד מצות הדלקת הנרות, ישנם מנהגים שנהגו בית ישראל; מניעת עשיית מלאכה, עריכת סעודות מצוה ואכילת דברי חלב ודברים מטוגנים. מעובד מדברי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל.

   
בקצרה: מנהגי חג החנוכה
(צילום: yosefus/shutterstock)
אא

מנהגי חג החנוכה
נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה, כגון תפירה וסריגה, בעוד שנרות החנוכה שבבית דולקים, במשך חצי שעה מהדלקתם, והטעם הוא משום היכר להודיע שאסור להשתמש לאור נרות החנוכה. אבל בבישול ואפיה וצרכי אוכל נפש מותרות.

יש נשים שנהגו שלא לעשות מלאכה בכלל בחנוכה, ויש לבטל מנהגן, כי הבטלה מביאה לידי שעמום. ומכל מקום יש אומרים שטוב לנשים להימנע ממלאכות כבדות, כגון טויה וכביסה, שיש בהן טרחה, על כל פנים ביום ראשון ושמיני של חנוכה. אבל האנשים אינם נמנעים משום מלאכה.

יש אומרים שריבוי הסעודות שמרבים בהם בימי חנוכה אינם אלא סעודות הרשות, שלא קבעום חכמים למשתה ושמחה. ויש חולקים ואומרים שיש מצוה בריבוי הסעודות. ונוהגים לומר זמירות ותשבחות להשי"ת בסעודות הללו, ואז נחשבות לסעודות מצוה. ומה טוב ומה נעים לנצל מסיבות כאלה לדרשות בדברי תורה ויראת ה' טהורה, לקרב את ישראל לאביהם שבשמים, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואז בוודאי שנחשבות הסעודות הללו למצווה.

יש נוהגים להרבות במאכלי גבינה בימי חנוכה, זכר לנס שנעשה על ידי יהודית. ומנהג ישראל תורה הוא. וכיום נוהגים לאכול סופגניות מטוגנות בשמן, וטעמם כצפיחית בדבש. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים.

ויהי רצון שהשי"ת יעשה עמנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ישראל נושע בה' תשועת עולמים, ונזכה לביאת משי"ח צדקנו (ראשי תיבות: מדליקים שמנת ימי חנוכה),ונדליק המנורה בבית קדשנו ותפארתנו, מלך ביופיו תחזינה עינינו. במהרה בימינו אמן.

עוד כתבות שיעניינו אותך