הקשה על מורי; בן ה-7 לרבו: "למה אתה לא אומר שאינך יודע?"
(צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

יהדות

הקשה על מורי; בן ה-7 לרבו: "למה אתה לא אומר שאינך יודע?"

הקשה על מורי: מורי, היה ביהודות תימן הכינוי של התלמידים למלמד שלהם. הרב רביד נגר בסיפור על ילד בן ה-7, לימים גדל גם הוא להיות גדול הדור. אך בהיותו בן 7, פנה לרבו בתמיהה: "מדוע אתה לא אומר שאינך יודע את התשובה? זה חילול ה'"

   
הקשה על מורי; בן ה-7 לרבו: "למה אתה לא אומר שאינך יודע?"
(צילום: ChameleonsEye/shutterstock)
אא
(צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

עלינו להבין שלשון הדיבור / הכתיבה של רבי נחמן, כל אות ואות וכל מילה ומילה הן מיוחדות ומדויקות. המורי תמיד אומר שכשם שיש הבדל בין אדם, גבר, אנוש ואיש, כך יש הבדל בין ארץ לאדמה. כשאנחנו אוכלים אנחנו מברכים "המוציא לחם מן הארץ" - יש הבדל בין ארץ לאדמה. מדוע לא נאמר המוציא לחם מן האדמה? ולחילופין כאשר אוכלים ירק שברכתו אדמה, מדוע לא אומרים "בורא פרי הארץ?" מכיוון שיש הבדל.

מסופר על תלמידים ששאלו את רבם מדוע כתוב שאי אפשר לגעת בירח ("כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך"),אם הרי כבר הגיעו אנשים מסוימים לירח?

הרב חשב וענה להם תשובה שבדה מליבו: "אלו שהגיעו לירח אומנם הגיעו אך לא נגעו בו, הם הגיעו באמצעות חללית".

המורי היה בזמנו ילד בן 7 והיה נוכח עם התלמידים. לפתע הוא הגיב לרב בתמיהה: "כמה חילול ה' אפשר לעשות כאשר לא יודעים בדיוק את התשובה, מדוע כבוד הרב לא מודה שהוא אינו יודע את התשובה? הרי ידוע שיש הבדל בין ירח ללבנה וכששאלו אותך, התכוונו ללבנה ולא לירח. הכוונה במשפט זה - באיסור לגעת, הוא בלבנה ולא בירח. לכן היא גם נקראת ברכת הלבנה".

מכאן אנו למדים שיש הבדל עצום בין הירח, שהוא בבחינת החלק הגשמי שבנו, לבין הלבנה שהיא ה"אור רוחני" ובזה בוודאי שאי אפשר לגעת. ניתן לראות כמה שכל מילה היא מדויקת, בעלת משמעות וחשיבות.

עוד כתבות שיעניינו אותך