דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ד’ - ז’ חשוון: הרב אקרב
ראש השנה ד’ - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ראש השנה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ד’ - ז’ חשוון: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ד’ - ז’ חשוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה ד’ - ז’ חשוון: הרב אקרב
ראש השנה ד’ - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ראש השנה ד’ - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף ד עמוד א
* הגמרא מביאה ארבעה מקורות לכך שכורש החמיץ (נעשה רשע) [ולמסקנת הגמרא: המקור הרביעי אינו מוכיח זאת בוודאות].
* האומר "סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא" - הרי זה צדיק גמור (בישראל, אך לא בעובדי כוכבים).
* במשנה (בתחילת המסכת) נאמר שבאחד בניסן ראש השנה לרגלים, ורב חסדא מבאר שהכוונה היא לכך שרגל שהוא בחודש הנכנס באחד בניסן הוא ראש השנה לרגלים.

דף ד עמוד ב
* בברייתא מובאות חמש שיטות תנאים מתי עוברים על בל תאחר (והגמרא מבארת את המקור מהפסוקים לשיטות השונות) - לדעת ת"ק: לאחר שעוברים שלושה רגלים, לדעת רבי שמעון: לאחר שעוברים שלושה רגלים כסדרן וחג המצות תחילה, לדעת רבי מאיר: לאחר שעובר רגל אחד, לדעת רבי אליעזר בן יעקב: לאחר שעוברים שני רגלים, לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון: לאחר שעובר חג סוכות.
* לחג שבועות יש תשלומין כל שבעה.
* שמיני עצרת - רגל בפני עצמו לענין פז''ר קש''ב (פייס, זמן, רגל, קרבן, שירה, ברכה),אך לא לעניין תשלומין.
* תפשת מרובה לא תפשת, תפשת מועט תפשת.

עוד כתבות שיעניינו אותך