דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"ה - י"ט תשרי: הרב אקרב
ביצה כ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ביצה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"ה - י"ט תשרי: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"ה - י"ט תשרי: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"ה - י"ט תשרי: הרב אקרב
ביצה כ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ביצה כ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

דף כה עמוד א
* הסוכר אמת המים מערב יום טוב ולמחר השכים ומצא בה דגים - מותרין.
* נחלקו האמוראים אם "חיה שקננה בפרדס (מקום המשתמר ואין הולד יוצא שאינו יכול לברוח וקל לצודו)" צריכה זימון (לפני יום טוב) או לא.
* למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר קודם הפשט ונתוח (שלא יראה כרעבתן).

דף כה עמוד ב
* השותה כוסו בבת אחת - הרי זה גרגרן, שנים - דרך ארץ, שלושה - מגסי הרוח.
* מפני מה נתנה תורה לישראל? - מפני שהן עזין (קשים להנצח).
* אלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם.
* שלושה עזין הם: ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופות, ויש אומרים: אף עז בבהמה דקה, ויש אומרים: אף צלף באילנות.
* אין הסומא יוצא ביום טוב במקלו, ולא הרועה בתרמילו, ואין יוצאין בכסא, אחד האיש ואחד האישה.

עוד כתבות שיעניינו אותך