דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"ב - ט"ז תשרי: הרב אקרב
ביצה כ"ב - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ביצה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"ב - ט"ז תשרי: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"ב - ט"ז תשרי: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה כ"ב - ט"ז תשרי: הרב אקרב
ביצה כ"ב - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ביצה כ"ב - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף כב עמוד א
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מביאה שלוש אפשרויות לבאר את דעת בית שמאי במשנה שאמרו שאין טומנין את החמין לכתחלה ביום טוב.
* מי שלא הניח עירובי תבשילין - אופין לו פת אחת וטומנין לו קדרה אחת ומדליקין לו את הנר ומחמין לו קיתון אחד, ויש אומרים: אף צולין לו דג קטן.
* לדעת בית הלל: אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים, ובית שמאי חולקים.
* לדעת חכמים אסור לכבות את הדלקה ביום טוב עבור צורך הנאה ביום טוב או כאשר יש רק איבוד ממון (ולא סכנת נפשות),ורבי יהודה מתיר.
* כל צרכי חולה עושים על ידי נכרי בשבת.

דף כב עמוד ב
* מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר.
* לדעת בית שמאי: אין אופין פת מרובה ביום טוב (כי זו טרחה יתירה),ולדעת בית הלל: מותר (כי הפת נאפית יפה כשהתנור מלא).
* נחלקו התנאים אם מותר ביום טוב להניח לבונה על גבי גחלים על מנת להריח, אך אם נותן את המחתה עם הלבונה והגחלים תחת הבגדים כדי להכניס בהם ריח לדעת כולם אסור.
* לעשן פירות בעשן בשמים ביום טוב כדי לקלוט טעם הבושם – נחלקו האמוראים אם מותר או אסור.

עוד כתבות שיעניינו אותך