טו בשבט 2022: סגולות לחג טו בשבט
(צילום: phil_berry/shutterstock/diy13)

ט"ו בשבט

אל תפספסו: סגולות נפלאות לט"ו בשבט

מה מיוחד בט"ו בשבט 2022? על מה כדאי להתפלל? ואיך זה קשור לאתרוג? תפילות מיוחדות מהבן איש חי שכדאי להתפלל ביום המסוגל לישועות- ט"ו בשבט, שנתברך בפירות האילן.

   
טו בשבט 2022: סגולות לחג טו בשבט
(צילום: phil_berry/shutterstock/diy13)
אא

הסגולות המופלאות לט"ו בשבט 2022:
- רצוי להתפלל באותו יום שהאתרוג של השנה תהיה נקיה; אמנם הואיל והאתרוג מסמל את לבו של אדם, ראוי גם להתפלל במשך היום על לב טהור ועל פירות (בנים) טהורים.

- הנה תפלה מהבעל "בן איש חי" ז"ל שראוי לומר בט"ו בשבט על אתרוג (פרי של מצווה) נקי: "יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתברך כל אילנות האתרוג, להוציא פירותיהם בעתם ויוציאו אתרוגים טובים יפים ומהודרים ונקיים מכל מום ולא יעלה בהם חזזית ויהיו שלמים ולא יהיה בהם שום חסרון ואפילו עקיצת הקוץ ויהיו מצויים לנו ולכל ישראל אחינו בכל מקום שהם, לקיים בה מצות נטילה עם הלולב בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום כאשר צויתנו בתורתך ע"י משה עבדך ולקחתם לכם  ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל.

"ויהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתעזרנו ותסייענו לקיים מצוה זו של נטילת לולב והדס וערבה ואתרוג כתיקונה בזמנה בחג הסוכות שיבא עלינו לחיים טובים ולשלום בשמחה ובטוב לב ותזמין לנו אתרוג יפה ומהודר ושלם וכשר כהלכתו – ויהי רצון מלפני ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתברך כל מיני האילנות ויוציאו פירותיהם בריבוי שמנים וטובים ותברך כל הגפנים שיוציא ענבים הרבה שמנים טובים כדי שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב לכל עמך ישראל לקיים בו מצות קידוש ומצות הבדלה בשבתות וימים טובים ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרא שכתב "לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה אלוקים את מעשיך" באתי לגני אחותי כלה אריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי."

 - לגבי בנים טהורים אפשר לומר את "תפילת השל"ה הקדוש".

עוד כתבות שיעניינו אותך