"זכתה להיכנס בעודה בחיים לגן עדן": כמה עובדות מרתקות על שרח בת אשר
(צילום: מאת תמר הירדני - צילמתי, ייחוס, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1272610)

"זכתה להיכנס בעודה בחיים לגן עדן": כמה עובדות מרתקות על שרח בת אשר

בפרשת השבוע מוזכרת שרח בת אשר, נכדת יעקב אבינו. בפרשה זו מוזכרת שרח כזו שבישרה ליעקב כי יוסף עדיין חי. במדרשים מוזכרת שרח כאישה חכמה, שאף גדולי הדור באים לשאול בעצתה. בראשית (מ"ד, י"ז): "וּבְנֵי אָשֵׁר יִמְנָה וְיִשְׁוָה וְיִשְׁוִי וּבְרִיעָה וְשֶׂרַח אֲחֹתָם". 7 עובדות שאולי לא ידעתם על שרח, אשר ידעה את סוד הגאולה.

   
"זכתה להיכנס בעודה בחיים לגן עדן": כמה עובדות מרתקות על שרח בת אשר
(צילום: מאת תמר הירדני - צילמתי, ייחוס, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1272610)
אא

1. לאחר שנים בהם יעקב חשב כי בנו האהוב יוסף נטרף למוות על ידי חיות אכזריות, פגשו האחים את יוסף בתור שליט מצרים. יוסף ביקש מהם למהר הביתה ולהביא עמם את אביו הזקן. האחים חששו כי בשורה פתאומית עלולה להזיק ליעקב, וחיפשו דרך לעשות זאת בחכמה. שליחתם היתה שרח, בתו של אשר, נכדתו של יעקב.

ב"מדרש הגדול" מובא כי שרח חיכתה עד שיעקב החל להתפלל ואז עמדה לפניו ושאלה בחרוזים: "יוסף במצרים? יולדו לו על ברכיים – מנשה ואפרים?" הדברים נכנסו לליבו וכאשר הוא ראה את העגלות ששלח יוסף, הוא הבין כי בנו יוסף אכן חי.

ב"ספר הישר" מובא ששרח ניגנה לפני יעקב בכינור, ושרה לפניו שיוסף חי ומלך במצרים.

2. יונתן בן עוזיאל מביא בתרגומו על התורה כותב כי "בזכות שבישרה שרח ליעקב שיוסף חי, זכתה להיכנס בחייה לגן עדן". כך מובא באוצר המדרשים: "בעבור שאמרה ליעקב: 'יוסף חי', אמר לה יעקב: 'זה הפה שבישרני על יוסף שהוא חי - לא יטעום טעם מות'".

3. שרח בת אשר זכתה לאריכות ימים, ורק היא יכלה להעיד על ארונו של יוסף. בתלמוד בבלי (סוטה, דף יג, ע"א) מובא: "בא וראה כמה חביבות מצוות על משה רבינו, שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה והוא נתעסק במצות... ומנין היה יודע משה רבינו היכן יוסף קבור? אמרו: שרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור, הלך משה אצלה, אמר לה: כלום את יודעת היכן יוסף קבור? אמרה לו: ארון של מתכת עשו לו מצרים וקבעוהו בנילוס הנהר, כדי שיתברכו מימיו. הלך משה ועמד על שפת נילוס וכו'".

4. על אריכות ימיה של שרח, מובא בפסיקתא דרב כהנא: בבית המדרש ישבו החכמים ולמדו את סיפור יציאת מצרים. רבי יוחנן דרש את הפסוק "והמים להם חומה", והסביר כי המים הפכו כחומה אטומה. השקיפה שרח בת אשר ואמרה: "אני הייתי שם, והמים היו עשויים כמו חומה שקופה ומאירה, עשויה זכוכית".

5. שרח בת אשר ידעה את סוד הגאולה. בפרקי דרבי אליעזר (פרק מז) מובא כי סוד הגאולה היה שכאשר יגיע אדם עם המילים 'פקוד יפקוד' הוא יהיה הגואל. הסוד נמסר מאברהם ליצחק.יצחק מסר ליעקב, יעקב מסר ליוסף, יוסף מסר לאחיו, ואשר מסר לשרח בתו. לאחר מאות שנות גלות במצרים, כשבאו משה ואהרן אצל זקני ישראל ועשו האותות לעיניהם הלכו אצל שרח בת אשר ואמרו לה: 'בא אדם אחד אצלנו ועשה אותות לעינינו כך וכך... ואמר 'פקוד יפקוד'. אמרה להם: 'הוא האיש העתיד לגאול את ישראל ממצרים שכן שמעתי מאבא'. מיד האמינו".

6. בבראשית רבה מובא כי שרח בת אשר השלימה את המנין שירדו למצריים ומנו 70 נפש.

7. בספר שמואל מובא כי בתקופת דוד המלך, היתה אישה חכמה שניהלה משא ומתן עם יואב בן צרויה, והיא היתה שרח בת אשר. כרמז לכך ניתן לראות את מילותיה של האישה החכמה במסגרת המשא ומתן: "אני שלומי אמוני ישראל!", שהייתה זו שרח בת אשר ש'השלימה' את מספר בני-ישראל ל-70 נפש.

סוד מערת שרח בת אשר בפרס מפי רבי דוד חבושה. צפו

(צילום: מאת תמר הירדני - צילמתי, ייחוס, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1272610)

עוד כתבות שיעניינו אותך