היכן הקב"ה נמצא? "להיות הכי קרוב אליו"
(צילום: Love You Stock/shutterstock)

לקראת שבת

היכן הקב"ה נמצא? "להיות הכי קרוב אליו"

מגלה לנו מדרש תנחומא על הפרשה שברכה זו מתקיימת בך בתנאי שאתה בא ויוצא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, כלומר הברכה תלווה אותנו ותתקיים בנו דווקא כאשר אנו נכנסים למקומות מקודשים אלו לעסוק בתורה ובתפילה ואז יוצאים משם מבורכים בכל טוב ע"י הבורא יתברך.

   
היכן הקב"ה נמצא? "להיות הכי קרוב אליו"
(צילום: Love You Stock/shutterstock)
אא

מובא במדרש (דברים רבה פרק ז) שאדם הנכנס לבית הכנסת זוכה לקבל פני השכינה ויוצא משם טעון ברכות.

ונשאלת השאלה : מה המיוחד כל כך בבתי הכנסת ובתימ"ד?

התשובה: מכיוון שהם בית המקדש של ימינו!

בשנת 2928 לבריאת העולם שלמה המלך זוכה לחנוך את בית המקדש בירושלים עיה"ק ברוב פאר והדר, היכלו וארמונו של בורא העולם הגדול והנורא, כאשר השראת השכינה נכחה שם במלוא הודה והדרה ככתוב (מלכים א' ח') "כי מלא כבוד ה' את בית ה'". בורא העולם מודיע לשלמה המלך כי שם יהא ביתו ומשכנו לעולם, ככתוב (שם ט') "ויאמר ה' אליו... הִקְדַּשְׁתִּי אֶת הַבַּיִת הַזֶּה... לָשׂוּם שְׁמִי שָׁם עַד עוֹלָם, וְהָיוּ עֵינַי וְלִבִּי שָׁם כָּל הַיָּמִים". 

בית המקדש היה מקום מרומם מחוקי הטבע, והניסים היו מורגלים בו לעיני כל רואה, כמובא בפרקי אבות (ה' משנה ה'),התפילות המלוות בתשובה, היו נשמעות ומתקבלות שם באופן פלאי בכל עת, ככתוב "לִהְיוֹת עֵינֶךָ פְתֻחוֹת אֶל הַבַּיִת הַזֶּה לַיְלָה וָיוֹם ...וְשָׁמַעְתָּ אֶל תְּחִנַּת עַבְדְּךָ וְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִתְפַּלְלוּ אֶל הַמָּקוֹם הַזֶּה... וְשָׁמַעְתָּ וְסָלָחְתָּ". מכל רחבי הארץ נהרו יהודים, ואף בני נכר מקצוות תבל, להתפלל במקדש ה' ולבקר בהיכלו.והנה, בשנת 3828 לבריאת העולם חרב בית המקדש השני, ועם ישראל יצא לגלות ארוכה שנמשכת עד ימינו אנו, ונשאלת השאלה- האם בזאת איבדנו לחלוטין את השראת השכינה בתוכנו? את התרחשותם של ניסים וישועות בקרבנו? את מקום קיבול התפילות בעולמנו?

על כך עונה לנו הנביא יחזקאל (פרק יא) בשם ה' יתברך "כה אמר ה' אלקים כִּי הִרְחַקְתִּים בַּגּוֹיִם וְכִי הֲפִיצוֹתִים בָּאֲרָצוֹת וָאֱהִי לָהֶם לְמִקְדָּשׁ מְעַט בָּאֲרָצוֹת אֲשֶׁר בָּאוּ שָׁם" – הקב"ה הותיר לנו ברחמיו גם כיום בימי גלותנו "בית מקדש מעט". היכן הוא בית מקדש (מעט) הזה? על כך עונה הגמ' (מגילה כט) אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות ושמא נטעה לחשוב שהמילה "מעט" מורה על משהו קטן וסמלי,

על כך עונים רבותינו (ע' במפרשים ביחזקאל שם- רש"י, רד"ק, רלב"ג, מצודת דוד, מלבי"ם ועוד),שאותה שכינה ממש אשר שרתה בבית המקדש עשויה להיות נוכחת גם בימינו במלא כבודה בחלל בית הכנסת וביהמ"ד, אלא, שבמקדש היה הדבר בגלוי באותות ובמופתים, וכיום השכינה נמצאת בבית הכנסת וביהמ"ד בסתר ובהשגחה מוסתרת (מלבי"ם). וככל שזוכים לקדש את בית הכנסת וביהמ"ד, זוכים שם יותר ויותר לגילוי שכינה.

אחים ואחיות יקרים, רוצים לדבר עם אבא, להיות הכי קרוב אליו - בואו לבית הכנסת שם הוא הכי מצוי וקרוב כמו שאומרת הגמ' בברכות (ירושלמי לז) על הפס' (ישעיה נה) "דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב" - היכן הקב"ה מצוי? עונה הגמ' - בבתי כנסיות ובבתי מדרשות היכן הוא קרוב - בבתי כנסיות ובבתי מדרשות זהו המקום לבקש אריכות ימים, בריאות, עושר ברוחניות וגשמיות, פרנסה בכבוד, זיווג ושלום בית, ילדים טובים וכל משאלות לב, אך זכרו את הכלל הגדול – ככל שנשמור יותר על קדושת המקום ובעיקר נישמר משיחות חולין במקום הקדוש – כך נזכה יותר להשראת שכינה ממש והתפילות תתקבלנה ברצון

האם עזרת הנשים קדושה כבית הכנסת? רוב הפוסקים אוחזים שישנה קדושה בעזרת-נשים כיוון שהמקום מקודש ומיועד לתפילות, ויש אומרים שקדושתה כבית הכנסת לכל דבר, במיוחד כאשר עזרת-הנשים בנויה ביציע מעל בית הכנסת ולמעשה נמצאת כולה בתוך חלל ביהכ"נ. ואם מתקיימים בעזרת-הנשים תפילות או שעורי תורה באופן קבוע הרי שוודאי קדוש המקום כבית הכנסת וביהמ"ד על כל דיניו והלכותיו. (ע' יבי"א ח"י אור"ח סי' טו', הלכה ברורה ח"ז קנא מ' ושעה"צ צט' ק', ביה"כ כהלכה פרק לג הל' ד', פסקי תשובות קנא הערה 4, ועוד).

שבת שלום.

חומרת הדיבורים בבית הכנסת. צפו

(צילום: Love You Stock/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך