לך אתן את הארץ הזו: 10 המעלות המיוחדות של ארץ ישראל
(צילום: John Theodor/EAZN/Yair Aronshtam/irisphoto1/shutterstock)

נפלאות הבריאה

לך אתן את הארץ הזו: 10 המעלות המיוחדות של ארץ ישראל

מהי המעלה של הארץ עליה אנחנו עומדים? ובמה זוכים בעצם ההתיישבות בה? הרב ארז קדוסי בעשר נקודות חשובות על השהות בארץ הקודש

הרב ארז קדוסי   
1
לך אתן את הארץ הזו: 10 המעלות המיוחדות של ארץ ישראל
(צילום: John Theodor/EAZN/Yair Aronshtam/irisphoto1/shutterstock)
אא

מאדם הראשון ועד נח ועד אברהם אבינו: "ויאמר ה' אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת..."

אברהם אבינו ע"ה נולד בתאריך העברי בשנת 1948 לבריאת העולם והובטחה לו ולזרעו ארץ ישראל לנחלה בכל הדורות, מאז חלפו מעל 3000 שנים.

עם ישראל הפריח את השממה בתורה ועבודה, ועם כל גווניו השונים כולם מתפללים, מצפים ומייחלים לביאת משיח צדקנו ולבית מקדשנו במהרה בימינו. אהבת הארץ הקדושה נוכחת בלבבות עמנו עוד מהדורות הקודמים ובמיוחד אצל הצדיקים הגדולים.

10 נקודות על מעלת הארץ הקדושה על פי הצדיקים וחז"ל הקדושים וכן גם על הצפייה לגאולה:

1. חכם יוסף-חיים מבגדד זיע"א:
כך אמר הבן איש חי על ארץ ישראל: "אם נרדוף ונחמוד אותה רק בשביל התענוג הגופני שבה ישלוט בנו-יצר הרע. אך אם נרדוף ונחמוד ונאהב אותה בשביל הרוחניות שבה, נזכה להיות צדיקים כאבותינו הקדושים!" (ע"פ שיח חיים, קעט / חכמת חיים)

2.  רבי אלעזר אזכרי זצ"ל:
וכתב הרמב"ן במניין תרי"ג מצות ישיבת ארץ ישראל כל עת ורגע שהאדם בארץ ישראל הוא מקיים את מצווה זו, וידוע שעיקר שכר המצווה זה על השמחה הגדולה, כדכתיב: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקייך בשמחה" (דברים כ"ח, מ"ז).

אם-כן צריך היושב בארץ ישראל להיות שמח תדיר במצותו התדירה באהבתו אותה (ספר חרידים פרק נט).

3. חז"ל הקדושים:
האויר של ארץ ישראל מחכים (מסכת בבא בתרא דף קנח). כלומר, האוויר הזך של ארץ הקודש מחכים ללימוד התורה הקדושה.

4. רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל:
"מעולם אין השכינה שורה אלא בארץ ישראל כמבואר בגמרא (מועד קטן כה) ובזוהר (חלק א' דף קסו - יערות דבש חלק א מח).

5. רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל:
ארץ ישראל מקודשת מכל ארצות, בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, ושם קל לאדם לבוא למדרגות גדולות (נועם אלימלך, דברים)

6. רבי אליעזר פאפו זצ"ל (הפלא יועץ):
ידוע כי החוטא בארץ ישראל עונשו כפול מהחוטא בחו"ל כי הארץ היא היכל ה'. על-כן כל בעל נפש יחוס על נפשו, ולילה ויום יהיה דבק בה' ובתורתו...ויתפלל על בנין בית המקדש, על קיבוץ גליות, ושיגאלנו האל יתברך שמו גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. וצריך היושב בארץ-ישראל להיות שמח תדיר במצותו התדירה..." (פלא יועץ ארץ ישראל)

7. רבי חיים פלאג'י זצ"ל:
רבנו (רבה של איזמיר בטורקיה) זצוק"ל נפטר לפני 156 שנים, הוא כתב בכתב יד קודשו עשרות ספרים רבים בכל חלקי התורה והפרד"ס.

באחת השנים בחייו פרצה במקום מגוריו שריפה שכילתה את כתבי יד קודשו, חלקם נצלו מהשריפה הנוראה, אחד ומהם שניצל נקרא "חיים לראש" - פירוש על ההגדה של פסח (ובהקדמה מתאר רבנו את גודל אסון השריפה). והעיד רבנו שזכות ארץ ישראל עמדה לספר זה ולשאר הספרים שלא נשרפו כליל.

בעקבות כך שרוב ספריו נשמדו בתחת ידיה ההרסניות של האש המכלה - היה שרוי רבי פלאג'י בצער גדול עד שנפל למשכב ולחולי. והנה בא אליו בנו, רבי אברהם פלאג'י, שהיה במחיצתו ושאל את אביו שאלות בהלכה, בתלמוד ובתנ"ך ובכל חלקי התורה והפרד"ס ולאחר מספר חודשים חזר אל אביו עם ספרים חדשים שאל אותו אביו כיצד הגיעו לידך הספרים שנשרפו?

ענה לו בנו בהתרגשות רבה "אבא... דע לך שישבתי במחיצת מיטתך, שאלתיך שאלות בכל חלקי התורה, כתבתי כל מה שנאמר מפיך הקדוש, והנה הוצאתי לאור מחדש את כל ספרך. דמעות של שמחה נראו בעיניו של רבי פלאג'י. הוא קם מחוליו בריא ושמח והמשיך לכתוב ספרים רבים ומפורסמים בעל חלקי התורה (צוואה מחיים - רבי אברהם פלאגי' זצ"ל).

8. האדמו"ר מקליב -רבי מנחם מנדל טאוב זצ"ל:
איבד את כל משפחתו בשואה, ונותר לבדו. אחרי שעבר ייסורים רבים בשואה המחרידה הוא מצא את עצמו רגע לפני שנידון למיתה, מבקש מהקב"ה: "תן לי להגיד שמע ישראל ולפרסם את שמך בכל העולם".

הקב"ה שמע את תפילתו, שלף אותו מהמוות. כשעל האדמו"ר מקאליב ארצה הוא שר בכל הארץ ובעולם ניגון מיוחד: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".

ובשנת תשל"ב האדמו"ר מקאליב הגה את הרעיון "בר בי רב דחד יומא" (מסכת חגיגה ה) - יום שכולו תורה למען עם ישראל ביום העצמאות הלאומי, וכך עם ישראל ממליך מאז בכל שנה ושנה את שמו של הקב"ה בארץ ישראל, ועל ידי לימוד התורה הקדושה שמתבצע מקרבים את הגאולה ואת אבינו שבשמיים.

9. רבי נחמן מברסלב זיע"א:
על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגים את השגחת השם יתברך על העולם (ספר המידות -ארץ ישראל).

10. רמז נפלא לאחדות ישראל:
ישראל ראשי תיבות: י – יעקב ויצחק. ש –שרה. ר – רבקה ורחל. א -אברהם. ל -לאה. זכותם של האבות הקדושים והאימהות הקדושות סוככת עלינו ובזכותם יתאחד עם ישראל (עפ"י חז"ל הקדושים).

ושזכה לאהבת חינם "כאיש אחד בלב אחד" ואהבת ארץ-ישראל ולבניין בית מקדשנו במהרה, אמן. ארז קדוסי.

תודה לזמרים מוטי וייס וארי גולד - אהבת תורה: 

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
(צילום: John Theodor/EAZN/Yair Aronshtam/irisphoto1/shutterstock)
שידור חי