דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות י"ז - כ"ד תמוז
כתובות י"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת כתובות

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות י"ז - כ"ד תמוז

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות י"ז - כ"ד תמוז: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות י"ז - כ"ד תמוז
כתובות י"ז - הרב פנחס יוסף אקרב
אא

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף יז עמוד א
* כיצד מרקדין לפני הכלה? - בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה.
* לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות (לעשות לאיש ואיש כרצונו).
* רבי יהודה בר אילעאי היה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה ואומר כלה נאה וחסודה.
* מעבירין את המת מלפני כלה, וזה וזה מלפני מלך ישראל.
* מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול.
* מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה.

דף יז עמוד ב
* הינומא - פעמים שמנמנמת בתוכו מתוך שאין עיניה מגולין ולכך נקרא הינומא על שם תנומה. (רש"י)
* המחזיק בנכסי קטן אפילו החזיק שלוש שנים - אינה חזקה, ואפילו לאחר שגדל והמשיך המחזיק לשבת שם כמה שנים - אינה חזקה.
* מחאה שלא בפניו של המחזיק בשדה - נחשבת למחאה (לענין כך שהחזקה בקרקע למשך שלוש שנים לא נחשבת חזקה כי יש מחאה).

כתובות י"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

עוד כתבות שיעניינו אותך