דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות ט"ז - כ"ג תמוז
כתובות ט"ז - כ"ג תמוז: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת כתובות

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות ט"ז - כ"ג תמוז

דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות ט"ז - כ"ג תמוז: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - כתובות ט"ז - כ"ג תמוז
כתובות ט"ז - כ"ג תמוז: הרב פנחס יוסף אקרב
אא

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף טז עמוד א
* "היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך" - אם אין עדים שנשא אותה כשהיא בתולה, נאמן (אף לדעת רבן גמליאל).
* "הפה שאסר הוא הפה שהתיר".
* דברי רבי יהושע שבמשנה שלנו (שבתחילת פרק שני) מוסבים על דבריו שבפרק ראשון (והגמרא מבררת באריכות על איזו משנה בפרק ראשון).

דף טז עמוד ב
* לדעת רבי אבהו: ניתן לדייק מהמשנה (ולפי הלישנא השניה בגמרא: מהברייתא),שכשהבעל פורע לאשה את כתובתה, האשה תכתוב לו שובר שקיבלה כתובתה - אך רב פפא חולק.
* בנישואי בתולה העבירו לפניה כוס יין של תרומה, לבשר ש"זו ראשית כתרומה ראשית".

כתובות ט"ז - כ"ג תמוז: הרב פנחס יוסף אקרב

עוד כתבות שיעניינו אותך