דף יומי: הדף היומי לצפייה - יבמות ק"ז - כ"ג סיוון
יבמות ק"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת יבמות

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יבמות ק"ז - כ"ג סיוון

דף יומי: הדף היומי לצפייה - יבמות ק"ז - כ"ג סיוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - יבמות ק"ז - כ"ג סיוון
יבמות ק"ז - הרב פנחס יוסף אקרב
אא

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף קז עמוד א
* פרק שלושה עשר, המתחיל בעמוד זה, עוסק בדיני נישואי קטנה ומיאונה.
* במשנה מובאות חמש מחלוקות בין ב"ש לב"ה בנוגע לדין מיאון.
* אין בנות ישראל הפקר.
* בגמרא מובאות ארבע דעות לטעם של ב"ש שסוברים שתיקנו מיאון רק לארוסה ולא לנשואה.

דף קז עמוד ב
* לדעת ב"ה יכולה למאן גם ביבם (ולא רק בבעל),ונחלקו האמוראים אם ממאנת רק למאמרו או גם לזיקתו.
* כאשר יש לבעלה המת כמה אחים והקטנה מיאנה באחד מהם - לדעת רב: אסורה להתייבם גם לאחים, לדעת שמואל: מותרת להתייבם לאחים ואסורה לו, לדעת רב אסי: מותרת אפילו לו (אם יש לו אח),לדעת רבי אושעיא: מותרת אפילו לו (גם אם אין לו אח).
* לדעת ב"ש: המיאון צריך להיות בפני שלושה דיינים מומחים, ולדעת ב"ה: גם אם אינם מומחים, ולדעת תנאים אחרים: המיאון כשר אפילו בשני דיינים, וכך פסק רב נחמן.

יבמות ק"ז - הרב פנחס יוסף אקרב

עוד כתבות שיעניינו אותך