האם מותר ליטול ידיים בשירותים ולברך בחוץ
האם מותר ליטול ידיים בשירותים ולברך בחוץ. (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

הלכות

האם מותר ליטול ידיים בכיור בשירותים?

האם מותר מבחינה הלכתית לטול ידיים בחדר השירותים? והאם יש הבדל בין שירותים המעורבים עם אמבטיה לכאלו שלא? כל התשובות בפנים

   
האם מותר ליטול ידיים בשירותים ולברך בחוץ
האם מותר ליטול ידיים בשירותים ולברך בחוץ. (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)
אא

הפסיקה לכתחילה היא ליטול ידיים תמיד בכיור מחוץ לחדר השירותים, אך יש פעמים שאין ברירה. למשל, בחדר בבית מלון בו הכיור נמצא רק בחדר השירותים והאמבטיה ואין לאדם ברירה אלא ליטול שם. נשאלת השאלה האם מותר ליטול ידיים בחדר השירותים ולברך בחוץ? ישנה מחלוקת בין הפוסקים כיצד יש להתייחס לחדר השירותים בימינו.

יש הסוברים כי השירותים אין הוא בגדר 'בית הכיסא' בו אסורים דברי תורה (אפילו בהרהור),ולעומת זאת יש פוסקים המתירים להרהר בדברי תורה בחדרי השירותים של ימינו (כמובן, לא בעת עשיית הצרכים).

הלכה למעשה: נקבע שאין להרהר בדברי תורה בחדר השירותים בימינו. בית הכיסא דפרסאי - בעבר נהגו הפרסים לעשות מעין חור באדמה דרכו היו עוברים הגללים ומתגלגלים הלאה אל תוך הר, ולכן לא היו לשירותים אלו דין של "בית הכיסא".
האם מותר ליטול ידיים בשירותים ולברך בחוץ. (צילום: JacZia/shutterstock)

ולכן, לדעת הגאון הרב בן ציון אבא שאול מותר ליטול ידיים בבית הכיסא של ימינו, ובלבד שיכסה תחילה את מושב האסלה. לדעת ה"משנה הלכות" מותר גם כן ליטול ידיים בחדר השירותים מכיוון שקיימים בו עוד שימושים מלבד עשיית צרכים. כגון רחצת הגוף וצחצוח שיניים, ולכן אין לו דין טומאת בית הכיסא ומותר ליטול שם ידיים.

לשיטת מר"ן עובדיה יוסף זצוק"ל רוח הטומאה שורה בכל חדר שירותים, גם אם הוא מעורב ביחד עם אמבטיה ומשמש לדברים נוספים, והלכה למעשה – אם אדם נמצא בבית מלון ואין לו ברירה כלל, מותר באופן חד פעמי ליטול ידיים בכיור שבחדר השירותים, כאשר מושב האסלה מכוסה, ולברך בחוץ.

בבתים בהם חדרי השירותים מעורבים גם עם אמבטיה ורוצים להתיר בבית נטילת ידיים בחדר השירותים, יש לעשות "צורת פתח" המוגדרת כמחיצה ממשית, על מנת ליצור הפרדה בין השירותים לאמבטיה. כיצד נעשה זאת? נקבע שני קרשי עץ בגובה 80 ס"מ זה מול זה, כאשר קרש אחת מחוברת לקיר וממול בקיר הנגדי נחבר עוד קרש לקיר. מלמעלה נוסיף עוד קרש קטן מעל הקרשים שחיברנו וזה נחשב בבחינת "צורת פתח" ומאפשר לאדם ליטול ידיים בחדר השירותים, כאשר מכסה האסלה סגור.
נטילת ידיים אחרי שירותים. (צילום: Poleznova/shutterstock)

האם מותר ליטול ידיים בשירותים ולברך בחוץ | האם אפשר ליטול ידיים עם כוס חד פעמית? שו"ת עם מרן שר התורה:

האם מותר ליטול ידיים בשירותים ולברך בחוץ. (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך