האם מותר לדבר אחרי נטילת ידיים? דיברתי אחרי נטילת ידיים
האם מותר לדבר אחרי נטילת ידיים? דיברתי אחרי נטילת ידיים. (צילום: Bernhard Richter/shutterstock)

הלכות

נטלנו ידיים אבל עדיין לא בירכנו - מותר לדבר בין לבין?

נטילת ידיים זו ברכה שאנו עושים באמצעות נטלה (כלי מיוחד שייעוד לכך). האם מותר לדבר לאחר נטילת ידיים? האם יש הבדל בין אשר יצר לברכת המוציא? והאם מותר לדבר לאחר הנטילה ולפני הברכה? זו הפסיקה של גדולי ישראל בנידון

   
האם מותר לדבר אחרי נטילת ידיים? דיברתי אחרי נטילת ידיים
האם מותר לדבר אחרי נטילת ידיים? דיברתי אחרי נטילת ידיים. (צילום: Bernhard Richter/shutterstock)
אא

נשאלת השאלה האם מותר לדבר לאחר נטילת ידיים טרם הברכה? ע"פ הגמרא ישנם שלושה דברים שיש לעשות תכף ומיד, כאשר אחד מהם היא נטילת הידיים. כלומר אסור לדבר לאחר נטילת הידיים ויש לברך מיד לאחר מכן.

ישנה מחלוקת באיזה סוג של נטילת ידיים מדובר, שלאחריה יש צורך בברכה מידית? ע"פ בעל הטורים מדובר בנטילת ידיים שלפני ברכת "המוציא לחם מן הארץ" - מיד אחריה אין לדבר אלא לברך המוציא, מכיוון שמובא בגמרא כי מי שעושה זאת אינו ניזוק באותה הסעודה.
האם מותר לדבר אחרי נטילת ידיים? (צילום: OLEKSANDR75/shutterstock)

לעומת זאת, הרמב"ם סובר כי מדובר דווקא בנטילת ידיים של "מים אחרונים חובה, כאשר שוטפים את פרק האצבעות טרם ברכת המזון. מר"ן עובדיה יוסף זצוק"ל פסק כי יש להיזהר במים אחרונים, וע"פ הרמ"א יש להיזהר בדיבור לאחר ברכה זו (להקפיד על הדיבור כ– 22 אמות, שהן 13 שניות).
דיברתי אחרי נטילת ידיים. (צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

האם מותר לדבר אחרי נטילת ידיים? דיברתי אחרי נטילת ידיים | האם אפשר ליטול ידיים עם כוס חד פעמית? שו"ת עם מרן שר התורה

האם מותר לדבר אחרי נטילת ידיים? דיברתי אחרי נטילת ידיים. (צילום: Bernhard Richter/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך