האם מותר לקרוא תהילים בלילה? תהילים בלילה
האם מותר לקרוא תהילים בלילה? תהילים בלילה (צילום: everythingforall/shutterstock)

הלכות

האם מותר לקרוא תהילים בלילה?

האם מותר לקרוא תהילים בלילה? הרב עזרא שקלים, ראש הכולל 'השלום' בת"א משיב

   
האם מותר לקרוא תהילים בלילה? תהילים בלילה
האם מותר לקרוא תהילים בלילה? תהילים בלילה (צילום: everythingforall/shutterstock)
אא

האם מותר לקרוא תהילים בלילה?

תשובה: ידועים דברי האריז"ל שיש להיזהר שלא לקרוא מקרא בלילות וכן תורה נביאים וכתובים שקורא אותם בדרך קריאה, ועיקר ההקפדה היא דווקא לפני חצות הליל, וכן כדרך שקורא אותם כפשוטו.

אבל אם קורא כדרך לימוד עם פירוש, או שקורא לאחר חצות הלילה, יהיה מותר.

ולגבי קריאת תהילים, אם קורא ללא סיבה כדרך שרגיל לקרוא כל יום, אסור לפני חצות הלילה, אבל אם יש צורך גדול לקרוא אותם, כמו למשל לצורך רפואה לחולה או ליולדת שצריכה ללדת וכדומה, כיוון שזה דרך תפילה ותחינה - מותר.

כל זה דומה למה שאנו קוראים בתפילת ערבית "שיר למעלות" וכן לפני השינה אנו אומרים פסוקים של תהילים לשמירה והם מותרים גם לפני חצות הלילה.

לכן העיקר להלכה, שאם קורא אדם תהלים (או חומש בלילה),הנכון הוא שלא יקרא בהם אלא אחר חצות הלילה, ולא בתחילת הלילה. אבל כאשר הקריאה היא לתועלת חולה, או לתועלת אישה המקשה ללדת, או שקורא עם פירוש - מותר לקרוא את התהלים אף קודם חצות הלילה, מכיון שהקריאה היא בדרך תחנונים או לימוד.

ובליל שבת יש להקל בזה יותר כיוון שיש דעות שאין איסור זה אלא בימי החול אבל בשבת - מותר (רב פעלים חלק ב סימן ב, הרב חיד"א בשו"ת יוסף אומץ סימן נד, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק ו ועוד).

בברכה, הרב עזרא שקלים 
האם מותר לקרוא תהילים בלילה? תהילים בלילה (צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51/shutterstock)

לפניכם מקבץ מיוחד להצלחה >>> פרקי תהילים להצלחה בכל
לפניכם מקבץ תהילים לרפואה >>> פרקי תהילים לרפואה
לפניכם התהילים השלם >>> ספר התהילים השלם

האם מותר לקרוא תהילים בלילה? תהילים בלילה; הרב רביד נגר - מעלת התהילים. צפו

האם מותר לקרוא תהילים בלילה? תהילים בלילה (צילום: everythingforall/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך