"מי שיתפלל על קברי - תתקבל תפילתו": 11 עובדות על הרש"ש
צילום מתוך סידורו של הרש"ש, (בעיגול) רבי שלום שרעבי, הרש"ש

גדולי ישראל

"מי שיתפלל על קברי - תתקבל תפילתו": 11 עובדות על הרש"ש

245 שנים להסתלקותו של רבי שלום שרעבי זיע"א, המכונה 'הרש"ש'. לכבוד היום הקדוש שיחול היום (ד') בתאריך י' שבט, קיבץ לפנינו הרב ארז קדוסי 11 עובדות נפלאות וסיפורים על אודותיו של הצדיק. וגם - מאיפה התגלגלה נשמת הצדיק?

   
"מי שיתפלל על קברי - תתקבל תפילתו": 11 עובדות על הרש"ש
צילום מתוך סידורו של הרש"ש, (בעיגול) רבי שלום שרעבי, הרש"ש
אא

הילולת הרש"ש רבנו שלום שרעבי זיע"א. גדול המקובלים בדורות האחרונים - 245 שנים לפטירתו.

לפניכם 11 עובדות נפלאות וסיפורי ניסים הממחישים את מסע חייו הקדושים:

1. הבטחת הצדיק:
כתב בספר' אור השמש' (פ"ט עמ' ס) כי בשעת פטירתו של רבינו הרש"ש זיע"א כה אמר: "על כל צרה שלא תבוא, תבואו ותתפללו על קברי, והנני מבטיח לכם שאם תתפללו בלב שלם על קברי, תפילתכם תתקבל ברצון ולא תשוב ריקם".

(שמעתי מזקני ירושלים שידוע ומפורסם שציון רבינו הרש"ש בהר הזיתים זה מקום שמסוגל להישמע בעולמות העליונות ולקבל את התפילה). על כך נאמר: "צדיק גוזר והקב"ה מקיים"

2. לידת הצדיק:
בתימן בעיר צנעה (בירת תימן)  ביום שישי סמוך לשבת קודש נולד בן זכר במזל טוב לרבי יצחק שרעבי זיע"א ושמו 'שלום'.

מיום היוולדו ספג את "קול התורה" הבוקע מקירות בתי המדרש ועם השנים היה פוקד את בית המדרש בכל יום ושוקד בלימוד התורה. בין אם זה מקרא, משנה, גמרא או קבלה.

פניו העידו על מידותיו ושקידה שלו בתורה  הקדושה מתוך 'קדושה וטהרה', עד שהגיע היום הנורא - אביו נפטר והנה רבנו רבי שלום זיע"א, צעיר לימים לקח על עצמו לשאת את עול הפרנסה.
רבי שלום שרעבי, הרש"ש

3. הניסיון כיוסף הצדיק:
באחד הימים, כשהיה נודד עם סחורתו לצורך פרנסתו השקיפה לה מחלון ביתה (ביתו של שר גוי חשוב מהמלוכה בתימן) וראתה את טוהר פניו וחשבה בליבה שברצונה להכשילו לדבר עבירה. מיד קראה לו מחלון ביתה, כי ברצונה לרכוש חפצים שנושא עמו לצורך פרנסתו והנה הנער שלום נכנס לבית הגויה ובאותה הזדמנות נעלה בידיה את דלתה ותבעה את הנער שלום לדבר עבירה.

הנער שלום חש בגופו ובנפשו את איסור העבירה החמור הכתובה בתורה הקדושה (איסור ייחוד וחלילה לא להיכשל) וחשב כיצד לנוס מביתה 'היציאה ממש חסומה…'

אמר לה שברצונו לרחוץ את רגליו, תחילה נכנס הנער שלום לבית המרחץ בביתה לקח עמו כסא התכופף עד שראשו כלפי מטה ואמר "ריבונו של עולם, טוב לי מותי מחיי, ולא אכשל בדבר עבירה עם גויה אבל אם אחרי נפילתי מבניין רב קומות, תעשה עימי נס, ואחיה מבטיח אני לך בוראי שאמסור את נפשי בלימוד התורה ואברח לירושלים הקדושה לגור בה ולקרב את הגאולה". 

והנה זה קרה רבינו שלום קפץ מחלונה ועמד כאיש בריא וחזק כאילו דבר לא קרה והוא מסר את נפשו ברח כיוסף הצדיק ולא נכשל ביצר הרע וכעת פניו מובילות לקיים את נדרו פניו פונות לירושלים הקדושה.

רבינו שלום רץ לביתו וסיפר לאימו הצדיקה את כל אשר אירע לו עם הגוייה וברצונו לקיים את נדרו להגיע לירושלים. אמו הצדיקה הניחה את ידיה על ראשו ובשפתייה לחשה 'קול תפילת מתוך חדרי ליבה לבנה הצדיק והצעיר לימים'.

אחיי ורעיי, ועל כך נאמר באבות: "איזהו גיבור הכובש את יצרו" חלק מגדולתו היא בזכות בריחתו מהעבירה והיה כמעיין המתגבר דרך סודות התורה.

4. עדות נדירה מהבן איש חי זיע"א:
רבינו שלום הרש"ש החל בנסיעתו תחילה בספינה לבומבי (הודו) ומשם לבצרה גבול בבל (עיראק) העיד חכם יוסף חיים בעל הבן איש חי בספרו בניהו (פסחים סו): "ודע כי סיפרו לנו אבותינו על רבינו הרש"ש זצ"ל, כשיצא מארץ תימן בא דרך בומבי ובצרה לעירנו בגדאד עובר אורח, כדי ללכת לעיר הקודש ירושלים וזה היה בזמן של מור זקני סבי רבי משה חיים זצ"ל וכאשר בא רבינו הרש"ש זצ"ל עשה עצמו כאדם פשוט הממתין לשירה להגיע לדמשק".

והרש"ש הקדוש שקודם זרח בירושלים בא אל ארצנו ודרך רגליו על רחובות עירנו, אך (מגודל ענוותנותו) לא נודע כבודו לאנשי עירנו, כדי שיהיו מניחים אותו עטרה בראש ואשרי עין ראתהו זיע"א.

5. קדושה וענווה:
מבגדאד הגיע לדמשק והנה ראו את גודל ומעלת ענוותנותו שהתפרנס מבלי לחשוף את ידיעותיו העצומות מהתורה הקדושה רבינו ביקש לשרת את בעל הגמלים במאכל ומשתה והנה באחד הימים החל אחד הגמלים להשתולל בעל הגמלים סטר ישירות על הלחי של רבינו הרש"ש  רבנו הגיב בדבר אחד: בשתיקה.

כעבור עשר שנים כאשר היה כבר שמו של הרש"ש יצא בירושלים ובעולם הגיע אליו בעל הגמלים וכאשר ראה את פניו התעלף העירו אותו בכה וביקש מחילה מהרש"ש.

והנה הרש"ש ענה ואמר: "מחלתי לך ברגע שסטרת על לחיי, ובאמת סבור שאני אשם כי לא שמרתי על הגמל".

ומחלו זה לזה, והנה החליט בעל הגמלים שהיה עשיר מופלג לתרום בכל חודש בחודשו לישיבתו של הרש"ש ותמך בלימוד התורה. אחיי ורעיי, זוהי גדולתו של צדיק למחול בלב שלם לזולת, וזוכים לצדקה וחסד לחיים ורחמים ועל כך נאמר "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר".

6. התגלות הצדיק:
כשהגיע הרש"ש לירושלים לא הכירו אותו כלל ונכנס לישיבת המקובלים 'בית אל' ברשותו של המקובל רבי גדליה חיון זצ"ל. פנה אליו רבינו ואמר: "מבקש אני לשרת את בני הישיבה לצורך פרנסתי' הרב גדליה חיון זצ"ל הסכים ובעת תפקידו של רבנו הרש"ש עסק כשמש הישיבה ובלילה היה הולך לכותל ובוכה דמעות שליש על גלות עם ישראל ומקונן על חורבן בית מקדשנו והיה נראה כאדם שמותו מוטל לפניו".

והנה באחד הימים הוא יושב בבית המדרש של ישיבת בית א-ל קורא תהילים ובמקביל מקשיב ללא ידיעתם לקולות הלימוד של המקובלים, והנה נתקלו הקושייה שאין לה תירוץ בלילה החליט רבנו הרש"ש לכתוב תשובה והניח בין דפי הספר (עץ חיים) של ראש הישיבה הרב גדליה חיון זצ"ל. 

בבוקר פתח את ספרו וראה את התשובה הנפלאה, כולם חשבו כאחד - זה כנראה "אליהו הנביא זכור לטוב", כך חזר על עצמו העניין פעמיים. אז בתו של ראש הישיבה, חנה ע"ה, החליטה שבשעת חצות לילה היא מביטה אל החלון (ביתם היה סמוך לבית הכנסת) והנה היא מבחינה ב'שלום השרת' (הרש"ש) שכותב את התשובה!

למחרת בבוקר היא סיפרה לאביה את כל אשר ראתה.

אביה רבי גדליה חיון זצ"ל אמר מהיום הנך יושב על כסאי.

ראה זאת רבינו שזה רצון ה' ואמר: "אני אשב על כסאך אבל לא בימי חייך והנה הגיע הרב גדליה זצ"ל, לימיו האחרונים וציווה בצוואתו למנות את שלום השמש של ישיבת המקובלים בית א-ל לראש הישיבה.

ביתו חנה ע"ה של הרב גדליה חיון זצ"ל זכתה להתחתן עם רבנו הרש"ש וזכו לבן זכר בשם ח"י בשמ"ש ראשי תיבות : ח-חזקיהו י-יצחק ב-בן ש-שלום מ-מזרחי ש-שרעבי זיע"א שמילא את תפקיד ראש ישיבת בית א-ל לאחר פטירת אביו הקדוש.

7. מרחם על הבריות:
החיד"א (חיים יוסף דוד אזולאי) בסיפור מצמרר שבאחד בימי החורף בדרכו של הרש"ש לישיבה הבחין באלמנה עם בנה צועדת ללא נעליים וללא מעיל. רבנו הרש"ש פשט את מעילו ואת צעיפו ומסר ולאלמנה שתתעטף עם בנה ואף חלץ את נעליו, כדי שהאלמנה תהיה עם נעליים מחמת הקור ששרר בחוץ וחלילה לא תתקרר. 

8. עדות נדירה מרבי חיים פלאג'י זיע"א:
כתב רבי חיים פלאג'י בספרו תוכחת חיים פרשת תצווה: "הנה מצינו לגדול בתורה וחסידות המפורסם בקבלה הרב שלום שרעבי זיע"א, אשר אמרו עליו כי הבטחה שהבטיח רבנו האר"י ז''ל לתלמידיו, קודם שנפטר מן העולם, שאם תזכו אבוא פעם אחרת התקין רבינו הרש"ש כי האר"י ז''ל בא בגלגול ברבינו שלום שרעבי זיע"א.

9. רשימת ספריו הקדושים:
סידור הרש"ש, רחובות הנהר, נהר שלום, חסדי דוד, פירוש והגהות השמ"ש על כתבי האר"י ז''ל.
סידורו המפורט והמדויק של הרש"ש. הרש"ש, רבי שלום שרעבי, י שבטצילום מתוך סידורו המפורט והמדויק של הרש"ש. הרש"ש, רבי שלום שרעבי, י שבטצילום מתוך סידורו המפורט והמדויק של הרש"ש. הרש"ש, רבי שלום שרעבי, י שבט

10. שני צדיקים שנקראים על שמו: 
הבבא סאלי זיע"א זכה לבן צדיק לאחר 14 שנים ששמו רבי מאיר-שלום זצוק"ל. לפני לידת הבן התגלה בחלומו של הבבא סאלי זיע"א רבי מאיר בעל הנס (בעצת רבו) וקרא לו 'מאיר' על שם רבי מאיר בעל הנס זיע"א, והנה בלילה לפני ברית יצחק התגלה אליו בחלומו הרש"ש - רבי שלום שרעבי זיע"א, ואמר לו תוסיף לו את שמי 'שלום' וקרא שמו 'מאיר שלום' זצוק"ל.

רבי שלמה אלישיב זיע"א  מחבר הספר 'בעל הלשם' קרא לנכדו בעת הברית בשם 'יוסף שלום' אלישיב זצ"ל, על שם הבן איש חי חכם יוסף חיים זיע"א 'יוסף', והשם הנוסף 'שלום' על שם הרש"ש הקדוש זיע"א.

11. רמז גלגול נשמת הרש"ש:
שלושה צדיקים בעלי 'מאורות עליונים' שהצליחו לעלות למרום שהיא חכמת הקבלה. רמז נפלא בספר התהילים פרק סח: "ועלית למרום שבית שבי"

ש-שמעון ב-בר י-יוחאי ראשי תיבות: שב"י הוא רשב"י.
י-יצחק ב-בן ש-שלמה ראשי תיבות: שב"י שהוא האר"י ז''ל הקדוש.
ש-שלום ב-בן י-יצחק ראשי תיבות: שב"י שהוא הרש"ש הקדוש.

הרש"ש הקדוש זיע"א נטמן בהר הזיתים י' בשבט ה'תקל"ז (1777) בסמוך לציונו נמצא הציון של רעייתו חנה ע"ה בת המקובל גדליה חיון זיע"א ראש ישיבת 'בית א-ל'.

בברכה, הצב"י ארז קדוסי. 
הרב ארז קדוסי
מתוך הקונטרס המסרים של הרב ישראל לוברבוים / הרש"ש, רבי שלום שרעבי, י שבט

סרטון המסביר על חייו של הרש"ש ועל פעולתו, צפו:

צילום מתוך סידורו של הרש"ש, (בעיגול) רבי שלום שרעבי, הרש"ש

עוד כתבות שיעניינו אותך