היום זה קורה: שעות אחרונות לסגולה הכי גדולה של חג החנוכה
היום זה קורה: שעות אחרונות לסגולה הכי גדולה של חג החנוכה

חנוכה

היום זה קורה: שעות אחרונות לסגולה הכי גדולה של חג החנוכה

"ויריצוהו מן הבור" - מדוע יוסף יצא בחפזון מן הבור וכיצד זה קשור ליום השמיני של חנוכה? הרב ברוך רוזנבלום על הכח והסגולה העצומה של "זאת חנוכה"

   
היום זה קורה: שעות אחרונות לסגולה הכי גדולה של חג החנוכה
היום זה קורה: שעות אחרונות לסגולה הכי גדולה של חג החנוכה
אא
היום זה קורה: שעות אחרונות לסגולה הכי גדולה של חג החנוכה

הנר השמיני של חנוכה נקרא בפי כולם "זאת חנוכה". בספרי החסידות מרחיבים מאוד בעניינו. נאמר שם שיהודי פשוט יכול להשיג ביום זה מה שיהודים גדולים מאוד, הצדיקים ביותר, לא מצליחים להשיג בראש השנה וביום כיפור, או שמה שהם משיגים בימים אלו, יכול אותו יהודי פשוט להשיג ביום "זאת חנוכה".

מובא בשם האר"י הקדוש שבברכת "יוצר המאורות" אנו מזכירים שמונה שבחים על הקב"ה:

1. פועל גבורות
2. עושה חדשות
3. בעל מלחמות
4. זורע צדקות
5. מצמיח ישועות
6. בורא רפואות
7. נורא תהילות
8. אדון הנפלאות

כל אחד משבחים אלו מכוון כנגד נר אחד של חנוכה. הנר הראשון של חנוכה הוא כנגד "פועל גבורות", הנר השני הוא כנגד "עושה חדשות" וכו'.. היום השמיני של חנוכה, הנר האחרון - מכוון כנגד "אדון הנפלאות". אמרו אדמו"רי בית באבוב את מה שאמר דוד המלך בהלל: "מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו" - המילה זאת הכוונה ל"זאת חנוכה". הקב"ה נתן לנו את חנוכה כי היא נפלאת בעינינו וזה מכוון כנגד "אדון הנפלאות".

אחים יקרים! ישנו יהודי שאיננו זקוק לנפלאות ולישועות, לנסים מהקב"ה? וודאי שלא. כל אחד מקווה לנס פרטי בצרכיו הוא. אחד בבריאות, השני בפרנסה, השלישי בזיווג וכו'.. "זאת חנוכה" הוא יום עצום במסוגלותו לספק לאדם את כל ישועותיו בכל צרכיו. זה זמן מדויק להתפלל בתחינה ובכוונה על כל רצונותינו ובקשותינו.

בפרשת השבוע לומדים על יוסף שיצא בראש השנה" - בפסוק כתוב: "ויריצוהו מן הבור", מה הכוונה? מדוע לרוץ, אי אפשר ללכת לאט? אומר על כך רבי עובדיה ספורנו שכאשר מגיעה הישועה היא מגיעה ברגע. ברגע אחד מריצים אותו מן הבור והוא נושע. בשניות ספורות כל חייו של אדם מסוגלים להתהפך לטובה מקצה לקצה. לכל אחד יש את הצרה שלו אך דעו לכם אחים יקרים! בפרשה שלנו, פרשת "וזאת חנוכה" - כל אחד יכול לצאת כהרף עין מן הצרה ולהיוושע. יום זה מסוגל להריץ את הישועה ולהוציא כל אדם מן ה"בור" הפרטי שלו, כי היום הזה מכוון כנגד אדון הנפלאות והקב"ה שהוא אדון הנפלאות ישלח לנו בזכות התפילות ביום זה, את כל הישועות. נצלו את השעות האחרונות להתברך ביום גדול זה. חזק וברוך.

עוד כתבות שיעניינו אותך