דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ו' - י"ד כסלו
תענית ו' - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת תענית

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ו' - י"ד כסלו

דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ו' - י"ד כסלו: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - תענית ו' - י"ד כסלו
תענית ו' - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
תענית ו' - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף ו עמוד א
* הגמרא מביאה שלושה פירושים לכינוי הגשם הראשון - "יורה", ושלושה פירושים לכינוי הגשם האחרון - "מלקוש".
* זמן היורה - לדעת רבי מאיר: במרחשון, ולדעת רבי יוסי: בכסלו.
* יש מחלוקת של שלושה תנאים מתי הזמן של הרביעה הבכירה, הבינונית והאפילה.

דף ו עמוד ב
* הגמרא מביאה ארבע אפשרויות לבאר לאיזה צורך יש לדעת מתי הזמן של הרביעה הבינונית (לנדרים / לזיתים / להלך בשבילי הרשות / לבער פירות שביעית).
* רב חסדא מבאר שלושה סוגי גשמים שאין בהן משום "ועצר".
* אם ירדו הגשמים בזמנן במרחשון, הרי שטוב לשנה אם בטבת לא יירדו גשמים.
* מאימתי מברכין על הגשמים (מודים אנחנו לך ה' אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו וכו')? משיצא חתן לקראת כלה (רש"י: שירדו כל כך שכשהטפה נופלת יוצאה אחרת ובולטת כנגדה).

עוד כתבות שיעניינו אותך