גדולי ישראל במכתב לחנוכה: "רוצים לעקור ולבטל"
(צילום: דוד זר/בעריש פילמר)

חדשות

גדולי ישראל במכתב לחנוכה: "רוצים לעקור ולבטל"

גדולי ישראל מרנן הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין מפרסמים הבוקר מכתב לבני התורה לרגל ימי החנוכה: "אף בזמננו קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ויש בזה חילול השם, לכן מחויבים אנו להוסיף זכויות ולהתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק"

   
גדולי ישראל במכתב לחנוכה: "רוצים לעקור ולבטל"
(צילום: דוד זר/בעריש פילמר)
אא

גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין קוראים הבוקר (ראשון),לחיזוק ללימוד התורה בימי החנוכה אל מול הגזירות הקשות של הממשלה המסוכנת.

את מכתבם של גדולי ישראל, פותחים הרבנים: "בימי מלכות יוון הרשעה גזרו היונים על ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, וברחמי הקב"ה זכו ישראל לישועה, ובזכות הנס שהיה לאבותינו בימים ההם, גם אנחנו בזמן הזה עוסקים בתורה ומקיימים את המצוות".

עוד כתבו גדולי ישראל: "והנה אף בזמננו קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ויש בזה חילול השם, לכן מחויבים אנו להוסיף זכויות ולהתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק, ולהרבות בכבוד התורה וגדוליה, ולא ח"ו להיפך שיש בזה חילול השם, ובפרט יש להתחזק בהתמדת לימוד התורה,

"וכמ"ש השל"ה הק' "כי היוונים חשבו לבטל תורה ומצוות, אם כן הימים הקדושים האלו ראויים ביותר להתמדת תורה מבשארי ימים, וע"י שכל אחד יראה להתחזק כפי יכולתו בשקידת התורה, יתרבה כבוד השם בעולם, ונזכה לישועת השם במהרה", כתבו גדולי ישראל.

גדולי ישראל במכתב לרגל חנוכה

עוד כתבות שיעניינו אותך