דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ו’ - כ"ט אלול: הרב אקרב
ביצה ו’ - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ביצה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ו’ - כ"ו אלול: הרב אקרב

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ו' - כ"ו אלול: הרב פנחס יוסף אקרב

   
 דף יומי: הדף היומי לצפייה - ביצה ו’ - כ"ט אלול: הרב אקרב
ביצה ו’ - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ביצה ו’ - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף ו עמוד א
* מת המוטל לקבור - ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממים, ביום טוב שני יתעסקו בו ישראל (ונחלקו האמוראים אם דין זה הוא דווקא כאשר כבר נשתהה וחושש שיסריח),ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה.
* מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר - ולכן לדעת נהרדעי: ביצה שנולדה ביום ראשון של ראש השנה מותרת ביום שני של ראש השנה.
* אפרוח שנולד ביום טוב - נחלקו האמוראים אם מותר באכילה בו ביום.
* עגל שנולד ביום טוב (אפילו מן הטרפה) - מותר באכילה בו ביום.

דף ו עמוד ב
* לדעה הסוברת שיש מוקצה: מוכן לאדם - לא מוכן לכלבים, מוכן לכלבים - כן מוכן לאדם.
* אפרוח שנולד ועדיין לא נתפתחו עיניו - מחלוקת תנאים אם מותר באכילה.
* "אמר רב הונא אמר רב: ביצה עם יציאתה נגמרה" - בהמשך העמוד מובאות שלוש אפשרויות לביאור מימרה זו (שתי אפשרויות מתוכן נדחו),ובעמוד הבא מובאות שתי אפשרויות נוספות.

עוד כתבות שיעניינו אותך