באישון לילה: דפיקות על דלת ביתו של ר’ חיים מוולוז’ין
(צילום: By daniilphotos/shutterstock)

מיסטיקה וקבלה

באישון לילה: דפיקות על דלת ביתו של ר’ חיים מוולוז’ין

הרב ארז קדוסי מביא לפנינו את סיפורו המפחיד באישון לילה שקרה לר' חיים מוולוז'ין. ר' חיים היה מקפיד הקפדה חמורה לברך רק כשיש לידו אדם שעונה אחריו אמן לברכתו. הייתה שעת לילה מאוחרת, ולא היה אדם ער ליד ר' חיים. הצימאון החל לגבור. ולפתע מישהו דופק בדלת ביתו, ומי זה דופק באמצע הלילה כשכולם ישנים?

   
באישון לילה: דפיקות על דלת ביתו של ר’ חיים מוולוז’ין
(צילום: By daniilphotos/shutterstock)
אא

לרבי חיים מוולוז'ין הייתה גדר, שלא לברך ברכה בלי שיהיה לידו מי שיענה "אמן" אחריה. והנה באחד הימים קרה לרבי חיים שלאחר חצות הלילה היה מאוד צמא, אבל כל בני הבית נרדמו, לא היה מי שיאמר לאחר ברכתו "אמן", כך ישב רבה של העיירה וואלוז'ין. העדיף לא לשתות מתוך אמונה תמימה, מכיוון שאין מי שיענה אמן, איזו גדולה.

ולפתע נקישות על בדלת... רבי חיים אומר לו להיכנס, ונכנס בפתח הבית אחד מבחורי הישיבה. שמח רבי חיים עד מאוד, והבחור בא לשאול  את הרב על איזה פשט בגמרא. 

רבי חיים ברך "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו" שתה (רביעית) מהכוס ובירך ברכה אחרונה "בורא נפשות", לאחר מכן דיבר עם הבחור בנושא הגמרא ונפרד ממנו לשלום.

המקרה העניק לרבי חיים שמחה גדולה ולבורא יתברך והמשיך להודות על הזכות לומר ברכת ראשונה "שהכל" וברכה שנייה "בורא נפשות", וזאת מפני שהיה מי שיענה אחריו "אמן". האורח קיבל את ברכת הרב על שגרם לו לרוות צימאונו ולברך את השי"ת.

למחרת בבוקר, כשנכנס רבי חיים לישיבות ניגש אל הבחור והודה לו שנית על שענה "אמן" לאחר הברכה, אבל הבחור התבונן ברבו ותמה תמיהה גדולה. הבחור שאל - "סליחה מכבודך, אבל מתי באתי לרב בלילה?
אני ישנתי! כבוד הרב, אני לא יודע דבר מהסיפור הזה".

באותו יום הבין רבי חיים את האמת ששלחו אליו אליהו הנביא (בדמות תלמידו), כאשר רבי חיים היה צמא היה "שומר על גדרו" שלא לברך בלי שיהיה מי שיענה "אמן" כשאדם זוכה לעשות את רצון בורא עולם, כך האדם שמנהיג את עצמו בקדושה אז מהשמיים מסייעים לו.

אחים יקרים ואהובים, אומרת הגמרא הקדושה, "כל העונה 'אמן' בכל כוחו - פותחים לו שערי גן עדן" (מסכת שבת קיט). "אמן" בדיוק 91 (בגימטרייה) המילה "מלאך"  גם היא - 91 בגימטרייה. 

רבי חיים מוולוז'ין מסר נפש לבורא עולם למען "אמן", ונשלח לו "מלאך" (אליהו הנביא מלאך הברית)
"אמן": ראשי תיבות: א- אני, מ - מוסר, נ - נפשי.
"אמן": ראשי תיבות א- אל, מ - לך, נ - נאמן.

אחיי ורעיי, נתחזק יחד כאחד ונקבל על עצמנו לקראת השנה הבאה לענות אמן על כל ברכה.

יהי רצון שנזכה יחד להכתיב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום ולגאולה במהרה אמן ואמן.
הרב ארז קדוסי

באישון לילה: דפיקות על דלת ביתו של ר’ חיים מוולוז’ין
ברכה והצלחה לזמר ג'קי אליהו על השיר הנפלא.

(צילום: By daniilphotos/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך