ברכות

כתבות אחרונות בברכות

ברכת האילנות: עם כל הבקשות והתוספות | נוסח עדות המזרח

מר"ח ניסן (1.4.22 למניינם) מתחילים לומר ברכת האילנות כשרואים שני עצי פרי פורחים. את הברכה נוהגים לומר עד סוף חודש ניסן (30.4.22 למניינם). אנו מביאים את נוסח הברכה עם התוספות והבקשות המתלוות אליה וקיצור ההלכות | ברכת האילנות נוסח עדות המזרח

נוסח להדלקת נרות ביום שבת

נוסח להדלקת נרות ביום שבת היא תקנת חכמים להדליק נר בבית לצורך מאור בליל שבת ובליל יום טוב. הדלקת הנר היא חובה משפחתית, ונעשית לרוב על ידי אם הבית בזמן כניסת השבת.

מתי צריך לברך ברכת הגומל?

מי מתחייב בברכה זו, ובאיזה אופן מברכים אותה? מי נקרא חולה, והאם מברכים על נסיעה מחוץ לעיר? וגם, מה בירכו משוחררי מבצע אנטבה? מעובד על פי פסקי מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.

   12>>>