סגולות נשמת כל חי: סגולת נשמת כל חי
סגולות נשמת כל חי: סגולת נשמת כל חי. (צילום: Vitalii Bashkatov/shutterstock)

סגולות

"אילו פינו מלא שירה כים": על מעלת "נשמת כל חי"

רוצים את סגולת הסגולות? עד כמה ההודיה לה' היא מעלה עליונה וחשובה? הכל על מעלת תפילת "נשמת כל חי" וסגולותיה

   
סגולות נשמת כל חי: סגולת נשמת כל חי
סגולות נשמת כל חי: סגולת נשמת כל חי. (צילום: Vitalii Bashkatov/shutterstock)
אא

נשמת כל חי היא תפילה שאומרים בשבתות, בימים טובים ובחג הפסח. הפיוט נשמת כל חי מלא בהבעת הודאה ושבח לבורא עולם על חסדיו הרבים עמנו מאז ומעולם. הבסיס לאמירת נשמת כל חי מובא בגמרא במסכת פסחים דף קיח, שם מכונה תפילת נשמת כל חי "ברכת השיר".

ישנה מחלוקת בעניין המחבר של התפילה – ישנם הסבורים כי רבי שמעון בר יוחאי חיבר את התפילה, ישנם הסבורים כי רבי שמעון בן שטח חיבר אותה, ומנגד יש כאלו שטוענים כי חכם בשם יצחק חיבר אותה לכבוד יצחק אבינו ורבקה אמנו. ה' יתברך עושה עימנו אינספור ניסים, נגלים וחבויים, ולכן מתבקש להודות לבורא עולם מדי יום.

סגולות נשמת כל חי. (צילום: AssiaPix/shutterstock)

בזוהר הקדוש מובא כי לא נבראו שמים וארץ, אלא לתת תודה למלך מלכי המלכים הקב"ה. נשמת כל חי היא תפילת תודה בשפה של התורה הקדושה ושל חכמינו זצוק"ל, היא השבח הגדול ביותר שדרכו ניתן להודות לה' יתברך. לא במקרה וה' משגיח בהשגחות פרטיות על כל פרט. אנשים ברחבי העולם זוכים לראות נסים, לאחר אמירת התפילה והיא סגולה גדולה מאוד בכל עניין. נשמת כל חי תוקנה ע"י הכנסת הגדולה והזוהר הקדוש אומר כי היא אחד מתיקוני הברית הגדולים בעולם. "א-ל ההודאות, אדון הנפלאות" - בתודה לה' יתברך יש כוח נפלא למשוך על האדם חסדים רבים. הבן איש חי אומר כי מי שמודה לה' יתברך בעוצמה ומכל הלב ונושא תפילת הודיה לבורא עולם, זוכה שהקב"ה ינהג עימו בבחינת "אדון הנפלאות" ויעשה עימו נסים ונפלאות.

בכוחה של תפילת נשמת כל חי להציל את האדם מן הצרה. "סגולת רבי יהודה החסיד" – רבי יהודה היה בעל רוח הקודש גדולה, הוא הבטיח כי אם האדם ייקלע לצרה, ויבטיח כי ביום שיינצל מן הצרה יגיד באותו הרגע את תפילת נשמת כל חי בפני עשרה אנשים מישראל, וכן יערוך סעודה ויאמר בפני עשרה אנשים בסעודה את "נשמת כל חי" בכוונה, בתודה, בשמחה, ובקול זמרה, יזכה בזכות כך להינצל מן הצרה.
סגולת נשמת כל חי. (צילום: djgis/shutterstock)

סגולות נשמת כל חי: סגולת נשמת כל חי | נשמת כל חי הרב זמיר כהן: 

סגולות נשמת כל חי: סגולת נשמת כל חי. (צילום: Vitalii Bashkatov/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך