"מזימה להרוס את הישיבות" מועצת גדולי התורה נגד הממשלה
(צילום: Wirestock Creators/shutterstock)

חדשות

"מזימה להרוס את הישיבות" מועצת גדולי התורה נגד הממשלה

חברי מועצת גדולי התורה באמריקה יצאו הבוקר במכתב חריף בעקבות שורת הגזירות: ״אנו קוראים לממשלה, אין לכם שום זכות להתערב בענייני תורה ומצוות כולל בענייני החינוך לתורה, שהם בבת עינו של עם ישראל. אנו נתנגד בכל תוקף נגד מזימות אלה כמו שעמדו אבותינו במשך כל הדורות נגד כל מי שניסה להעבירנו מחוקי תורתנו״.

   
"מזימה להרוס את הישיבות" מועצת גדולי התורה נגד הממשלה
(צילום: Wirestock Creators/shutterstock)
אא

חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארה"ב יוצאים הבוקר (שני) במכתב חריף נגד הממשלה וגזירותיה.

בפתח מכתבם כתבו: ״קול נהי ושבר שמענו מאחינו היושבים בציון איך שהממשלה מתנכלת לציבור שומרי תורה ומצוות במזימות שונות, כמו הפיכת הכותל המערבי שריד בית מקדשנו מקום שלא זזה שכינה משם לעולם למקום תערובות וחילול דתינו הקדושה, וכמו חילולי שבת בפרהסיא בתחבורה ציבורית וכמו ביטול ההשגחה על הכשרות, וכמו התערבות בחינוך המוסדות החרדיים, וכמו המזימה להרוס את הישיבות על ידי חוק הגיוס״.

עוד ממשיכים גדולי התורה לפרט את הגזירות באריכות: ״וכמו ביטול הזהות היהודית וקדושת ישראל על ידי מסירת סמכות הגיור לידי כל קהילה וקהילה דבר שיגרום שגרים יתגיירו מבלי שיקבלו על עצמם עול תורה ומצוות כראוי. התוצאה מכל אלה תהיה לעקור את התורה מלהיות יסוד זהותו וקיומו של עם ישראל ולהפוך את בית ישראל להיות ככל הגוים״.

חברי מועצת גדולי התורה מוסיפים פנייה לממשלה וכותבים כי ״אנו קוראים לממשלה, אין לכם שום זכות להתערב בענייני תורה ומצוות כולל בענייני החינוך לתורה, שהם בבת עינו של עם ישראל. אנו נתנגד בכל תוקף נגד מזימות אלה כמו שעמדו אבותינו במשך כל הדורות נגד כל מי שניסה להעבירנו מחוקי תורתנו״.

עוד מוסיפים חברי המועצת בסיום מכתבם: ״ולציבור החרדים לדבר השם אנו קוראים עת צרה היא ליעקב, ואנו חייבים לצעוק מקרב לב לקב״ה להושיע אותנו ממנה, וחייבים אנו להתחזק בתפילה ולא הרף ממנה עד שיעיר הקב״ה רוח ממרומים והגזירות תתבטלנה״.

עוד כתבות שיעניינו אותך