מנהגי טו בשבט: מה אוכלים בטו בשבט? מה נהוג לאכול בטו בשבט?
מנהגי טו בשבט: מה אוכלים בטו בשבט? מה נהוג לאכול בטו בשבט? (צילום: liza1979/shutterstock)

ט"ו בשבט

מנהגי ט"ו בשבט: מה נהוג לאכול בחג?

יום ט"ו בשבט, שחל ביום החמישה עשר בחודש שבט: מה נהוג לאכול ביום הזה. הרב עזרא שקלים ראש הכולל ת"א משיב

   
מנהגי טו בשבט: מה אוכלים בטו בשבט? מה נהוג לאכול בטו בשבט?
מנהגי טו בשבט: מה אוכלים בטו בשבט? מה נהוג לאכול בטו בשבט? (צילום: liza1979/shutterstock)
אא

מנהגי טו בשבט: מה אוכלים בטו בשבט? מה נהוג לאכול בטו בשבט?
מנהג ישראל להביא על השולחן ביום ט"ו בשבט פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל שהם: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, ורימון. וכן יש עניין בריבוי פירות וירקות כל אחד לפי מה שידו משגת הוא בכך להראות שפע וברכה רבה שנתן הקדוש-ברוך-הוא לעולמנו ואת ארץ ישראל.

כתבו רבותינו המקובלים שיש שלושה סוגים של פירות בעולם שנמצאים בתוך שבעת המינים:

1. הסוג הראשון הוא פירות שנאכלים  בשלמות מבחוץ וגם מבפנים כמו ענבים (בלי גרעינים) ומרמזים על אנשים שתוכם כברם ועובדים את הקדוש ברוך הוא בשלמות גם מבפנים וגם מבחוץ. 

2. הסוג השני שנאכלים רק מבחוץ, אבל לא את הפנים שהוא גרעין שאינו ראוי למאכל, כמו תמרים והזיתים, ואילו מרמזים לאותם אנשים שיש להם יראה חיצונית אבל בפנים אינם שלמים.

3. ויש סוג שלישי של פירות, שמבחוץ הקליפה שאינה נאכלת, ובתוכם נמצא הפרי הטוב כמו הרימון, ואילו מרמזים לאנשים שנראים מבחוץ רשעים אבל באמת בתוכם יש ניצוץ קדוש.

ואנו מביאים על השולחן את שבעת המינים שרומזים לשלושת הסוגים הללו, ובתוכם הרימון שמסמל כביכול את הרשעים שבחוץ נראים, אבל בפנים יש בהם ניצוץ חלק אלוה ממעל.
מנהגי טו בשבט: מה אוכלים בטו בשבט? מה נהוג לאכול בטו בשבט? (צילום: ESB Professional/shutterstock)

והרימון נמצא באמצע הפסוק של שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, וזה מרמז על כך שאנו מצווים על אחדות ואהבה וחיבור בינינו, זה השבח האמיתי והמועיל לעם ישראל וארץ ישראל.

וכמובן שצריך לזכור שלא העיקר האכילה אלא ההלל והשבח להשם יתברך על הארץ הברוכה שנתן לנו ארץ זבת חלב ודבש, ועל הבריאות שנתן לנו השם יתברך ליהנות מפירות אלו.
מנהגי טו בשבט: מה אוכלים בטו בשבט? מה נהוג לאכול בטו בשבט? (צילום: Grabowski Foto/shutterstock)

מנהגי טו בשבט: מה אוכלים בטו בשבט? מה נהוג לאכול בטו בשבט? כל הסגולות לט"ו בשבט - הרב אדיר עמרוצי: 

מנהגי טו בשבט: מה אוכלים בטו בשבט? מה נהוג לאכול בטו בשבט? (צילום: liza1979/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך