141 שנים לפטירתו של האביר יעקב: 8 עצות מתורתו
ספריו של האביר יעקב ודיוקנו. (צילום: באדיבות המצלם)

גדולי ישראל

141 שנים לפטירתו של האביר יעקב: 8 עצות מתורתו

בכ' טבת (ו') יחול יום ההילולה של המקובל האלוקי האדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל המכונה 'האביר יעקב'. לשם כך הרב ארז קדוסי קיבץ בפנינו 8 עצות על טהרה וקדושה מתוך חיבוריו

   
141 שנים לפטירתו של האביר יעקב: 8 עצות מתורתו
ספריו של האביר יעקב ודיוקנו. (צילום: באדיבות המצלם)
אא

המקובל רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל הוא סבו של ה"בבא סאלי" אשר ינק תורה מאביו רבי מסעוד אבוחצירא זצ"ל.

בהיותו בגיל 16 בלבד הוסמך להנהיג את הקהילה היהודית הקדושה בעיר תאפילאלת במרוקו, בגיל 30 בלבד השיב לשאלות מרבני מרוקו בניהם כתובים בספריו "יורו משפטיך ליעקב", "מעגלי צדק" כחלק מסדרת הספרים המפורסמים "אביר יעקב", אותם כתב בדרך הפשט, הרמז, הדרש והסוד "פיתוחי חותם" על התורה ועוד.

היה מגדולי רבני מרוקו היה דרשן, פייטן ופוסק נחשב לבעל מופת ואף זכה 'לגילוי אליהו'. מסר את נשמתו הטהורה בכ' בטבת ה'תר"ם (1880) בעיר דמנהור שבמצרים כשהיה בדרכו לארץ ישראל.

לכבוד הילולת הצדיק קיבצנו מספריו הקדושים 8 עצות ומאמרים נפלאים על קדושה וטהרה:

1. תפילה:
"צריך האדם לפנות את מחשבותיו מכל הבלי העולם, וידע שהוא לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך-הוא, כך תתקבל תפילתו, כי התפילה היא עבודה שבלב כמו שכתוב: "ולעבדו בכל לבבכם" (דברים יא' יד'). התפילה היא 'המפתח' לכל הצלחת ההשגות של הקדושה" (אלף בינה).

2. יצר הרע:
אומרת הגמרא הקדושה (במסכת סוכה נב) "יצר הרע" נקרא ב-7 שמות: רע, ערל, טמא, צפוני, אבן, מכשול, שונא.

שמות אלו מורים על שבעת הכוחות של יצר הרע, על כן צריך האדם להתחכם ולהתגבר כאריה, והקב"ה יהיה בעזרו ואינם נדחים כוחות אלו של יצר הרע רק בעזרתו יתברך, על כן ישים לנגד עיניו את הפסוק "שיוויתי יהוה לנגדי תמיד" (תהילים פרק טז' ,ח'),ויראת ה' בין עיניו ואז הקב"ה עוזרו על כל כוחות יצר הרע (אלף בינה, פיתוחי חותם).
 ספריו של האביר יעקב. (צילום: באדיבות המצלם)

3. תורתך שעשועי:
"לא אהבתי בעולם הזה כי אם המצוות, ואין לי שמחה ושעשוע ,כי אם בקיומם, ואין לי שום נחת רוח ושעשוע בהנאות העולם ובתענוגיו, כי לא נבראתי כי אם לעשות רצונך".

ועל כך אומר דוד המלך ע"ה בספר התהילים: 'ואשתעשע במצוותיך שעשועי' (אלף בינה).

4. אריכות ימים:
על ידי שמירת הברית יאריך ימים ושנים, ולכך רמז שלמה המלך עליו השלום (משלי ג,ב): "כי אורך חיים שונות חיים ושלום יוסיפו לך". ושלום הוא הברית, ובא לומר, ש'אורך ימים ושנות חיים' בשלום הוא ברית (גנזי המלך).

5. קדושת הדיבור:
האדם צריך לשמור על פיו כמו שאמר דוד המלך ע"ה (ספר תהילים ל"ד, י"ג): "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע..." הרי חיי האדם תלויים בפיו וכן אמר שלמה המלך ע"ה בספר קהלת ו', ז'): "כל עמל האדם לפיהו".

וכל החכמים, הראשונים והאחרונים מזהירים ומוכיחים על הפה, וכתוב בפרקי אבות "לא בראתי לגוף טוב אלא שתיקה". וכן אמרו חז"ל: 'אם דיבור כסף, שתיקה שווה זהב'.

6. מעלת השמחה:
עיקר הוא עשיית המצוות בשמחה, ועל ידי כך מאירים את הנפש את הרוח ואת הנשמה שלו בהארה גדולה.
 ספריו של האביר יעקב. (צילום: באדיבות המצלם)

7. במחיצת הצדיק:
הרוצה להיות חלקו עם הקדוש ברוך הוא, עם הצדיקים בגן עדן יעשה דבר זה אחר חצות לילה – עליו להיות זריז, לקום ולעסוק ברינה של תורה (פיתוחי חותם).

8. זכור את יום השבת:
בכל ששת ימי החול צריך האדם לזכור את יום השבת, כמו שכתוב  (שמות כ', ח'): "זכור את יום השבת לקדשו", דהיינו שיזכור את השבת בכל יום ויום. אדם שנזהר בששת ימי החול להתעסק במצוות וכן מתרחק מן העברות, כך תחול עליו קדושת השבת (מחשוף הלבן).

אחיי ורעיי, יהי רצון שבזכות הצדיק וספריו הקדושים ותפילות ולימוד התורה של ישראל נזכה לגאולה במהרה.

"כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" (פרקי אבות).
בברכה, הצב"י ארז קדוסי.
 מתוך הקונטרס המסרים של הרב ישראל לוברבוים

תודה לזמר אליהו חי על המחרוזת המרוקאית אשר מאפיינת את מקום היוולדו של האביר יעקב זצוק"ל:

ספריו של האביר יעקב ודיוקנו. (צילום: באדיבות המצלם)

עוד כתבות שיעניינו אותך