דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה ב’ - י’ טבת
מגילה ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת מגילה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה ב’ - י’ טבת

דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה ב' - י' טבת: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - מגילה ב’ - י’ טבת
מגילה ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
מגילה ב’ - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:

דף ב עמוד א
* פרקים א-ב עוסקים ברובם בדיני קריאת המגילה, פרקים ג-ד עוסקים ברובם בדיני קריאת התורה וההפטרה.
* אנשי כנסת הגדולה תיקנו את זמני קריאת המגילה (יא-טו באדר),ורמז לכך יש במגילה במילה "זמניהם" או במילה "כימים".
* אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמניין.
* מהמילים "ולא יעבור" לומדים שאין לקרוא מגילה בטז-יז באדר.
* לדעת רבי יהודה: בזמן הזה, הואיל ומסתכלים בה (על היום שקוראים בו את המגילה כדי לחשב מתי פסח),אין קוראים את המגילה אלא בזמנה (יד-טו אדר) ולא מקדימים ליום הכניסה.

דף ב עמוד ב
* הגמרא מבררת את המקור לכך שכרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון קוראים את המגילה בט"ו באדר.
* רבי יהושע בן קרחה סובר שכרכין המוקפין חומה מימות אחשורוש (ולא מימות יהושע, כדעת משנתנו) קורין בט"ו באדר. (והגמרא מבררת את טעמי המחלוקת).
* כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו - נידון ככרך (וקורין בו בט"ו באדר).
* מנצפ"ך - צופים אמרום.
* "אלה המצות" - שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה.

עוד כתבות שיעניינו אותך