סיבת הסיבות: למה חוגגים את חג החנוכה?
(צילום: yosefus/shutterstock)

חנוכה

סיבת הסיבות: למה חוגגים את חג החנוכה?

החג האהוב בשנה מתרגש לפתחנו, וחובה עלינו להבין את מהות הנס, כדי להודות ולהלל לה' יתברך. וגם, מהו מקור השם "חנוכה"?

   
סיבת הסיבות: למה חוגגים את חג החנוכה?
(צילום: yosefus/shutterstock)
אא

למה חוגגים את חג החנוכה?

בתקופת הבית השני גזרו מלכי יוון גזרות על ישראל, וביטלו אותם מדתם, ולא הניחום לעסוק בתורה ובמצות, ולחצום לחץ גדול, ופשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות. והיה צר מאד לישראל מפניהם, עד שריחם עליהם ה' א-להי אבותינו, והצילם מידם, וגברו בני חשמונאי הכוהנים הגדולים והרגום, והושיעו את ישראל מידם. והעמידו מלך מן הכוהנים, וחזרה המלכות לישראל, ונמשכה יותר ממאתיים שנה עד חורבן הבית השני.

וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדום, היה זה ביום כ"ה בכסלו. ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור להדליק המנורה שבבית המקדש, אלא פך אחד של שמן שלא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמנה ימים, עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור.

ומפני זה התקינו רבותינו שבדור ההוא שיהיו שמנה ימים אלו - החל מיום כ"ה בכסלו והלאה - ימי שמחה והלל. ומדליקים בהם נרות בכל לילה משמונת הלילות לפרסם הנס ולגלותו, וימים אלו נקראים "חנוכה". והם אסורים בהספד ובתענית. ואין מספידים בחנוכה אלא לחכם בפניו. (לשון הרמב"ם בהלכות חנוכה, פרק ג)

וכתב ה'פרי חדש', ולכן נקרא 'חנוכה', על שם שחנו בכ"ה בכסלו.

עוד כתבות שיעניינו אותך