איך מדליקים את החנוכייה?
(צילום: Seth Aronstam/shutterstock)

חנוכה

איך מדליקים את החנוכייה?

הרב נתנאל חיים שרון עם כל ההסברים על אופן ההדלקה: היכן מניחים את החנוכייה? ומאיזה צד מתחילים להדליק?

   
איך מדליקים את החנוכייה?
(צילום: Seth Aronstam/shutterstock)
אא

איך מדליקים את החנוכייה?

מצוה להניח נרות החנוכה בטפח הסמוך לפתח משמאל הנכנס, כדי שתהיה המזוזה מימין ונרות החנוכה משמאל, וכשהוא נכנס ויוצא הרי הוא מוקף במצות. וביחוד כשנכנס בטלית קטן מצוייצת כהלכתה, אשר עליו יכון מה שאמרו: "והחוט המשולש לא במהרה ינתק".

כשמדליק הנר בלילה הראשון ידליק את הקיצוני מימין, הרחוק ביותר מהפתח. ובלילה השני ידליק הנר (הנוסף) החדש תחלה, ואחר כך הנר שהודלק אתמול. וסדר ההדלקה איפוא משמאל לימין. (כסדר כתיבת אנגלית וצרפתית). וכן בלילה השלישי יתחיל בנר החדש, הקרוב לפתח, ואחר כך הנר של אתמול, ואחר כך הנר של שלשום. וכן על זה הדרך, מדי יום ביומו, עד שבליל שמיני ידליק תחלה הנר הסמוך ממש לפתח, שהוא הקיצוני משמאל, וממשיך להדליק משמאל לימין, ויסיים בנר שהודלק הראשון, ונמצא שתמיד מברך על הנר הנוסף, כי בתוספת הימים נתוסף הנס. וכן המנהג.

מצות הנחת נרות חנוכה היא בתוך עשרה טפחים (80 סנטימטר) מקרקע הדירה, ואם הניחם למעלה מעשרה טפחים, יצא. ויש להניחם למעלה משלשה טפחים, כלומר גבוה 24 ס"מ מהרצפה. ואם הניחם למעלה מעשרים אמה (כל אמה 48 סנטימטר) מקרקע הדירה לא יצא אף בדיעבד, ואז צריך לכבות את מנורת החנוכה ולהניחה במקום הכשר ויחזור וידליקנה, אך לא יברך שנית.

הדר בעליה (בבניין קומות) מצוה שיניחנה בחלון או במרפסת או בגזוזטרה הסמוכה לרשות הרבים, כדי לקיים פרסומי ניסא. וטוב להניח נרות החנוכה בתוך פנס של זכוכית ולהעמידם במרפסת, כדי שיראו לעוברים ושבים שברשות הרבים.

אולם אם הוא גר בקומה שהמרפסת גבוהה מקרקע רשות הרבים עשרים אמה (9.60 מטר) יניח הנרות בפתח הדירה מבפנים, הואיל ואין בזה היכר כל כך לבני רשות הרבים, אלא אם כן יש בנין מגורים לידו, שתושביו יכולים לראות מדירתם את הנרות.

חצר שיש בה שני פתחים, משני רוחות, צריך להדליק בשניהם, מפני החשד, שאם יראו פתח אחד שאין בו הדלקת נרות חנוכה, יחשדוהו שלא הדליק נר חנוכה כלל. ולכן ידליק בשניהם, אלא שיברך על נר החנוכה שבפתח הראשון, ויפטור מן הברכה הדלקה שבפתח השני (ש"ע סי' תרעא ס"ח). ויש אומרים שבזמן הזה שהכל מדליקים בתוך הבית מבפנים ואין שום היכר לבני רשות הרבים, אע"פ שיש לחצר כמה פתחים אין צריך להדליק אלא בפתח אחד בלבד. וכן המנהג פשוט.

עוד כתבות שיעניינו אותך