בנו של הרב יאשיהו פינטו, הרב יואל פינטו: כך תנצחו את יצר הרע
(צילום: באדיבות המצלם)

יהדות

בנו של הרב יאשיהו פינטו, הרב יואל פינטו: כך תנצחו את יצר הרע

בנו של הגאון יאשיהו פינטו הי"ו מגלה את הסודות הגדולים להתמודדות במלחמה היומיומית מול היצר הרע על כל צורותיו ויש כמה כאלו

   
בנו של הרב יאשיהו פינטו, הרב יואל פינטו: כך תנצחו את יצר הרע
(צילום: באדיבות המצלם)
אא
(צילום: באדיבות המצלם)

בפרשת השבוע הנושא העיקרי הוא שיעקב פחד מעשיו. יעקב חזר מבית לבן אל ארץ ישראל, התקרב לארץ של עשיו ופחד שהוא יגיע להורגו. הדבר תמוה כי הקב"ה בכבודו ובעצמו התגלה ליעקב בחלום ואמר לו שהוא ישמור אותו ויביא אותו בבטחה אל בית אביו. כשלבן רצה להרוג את יעקב אז הקב"ה הציל אותו מידיו, הוא התגלה ללבן בחלום ואמר לו לא להרוג את יעקב. אם כן, מדוע פחד יעקב בכל זאת?

שמעתי מפי הבעש"ט שיש שני דרכים בהן יצר הרע מנסה להכניע את האדם. הדרך הראשונה שהוא מתגלה אליו כמו שהוא, מציג בפניו עבירה ומבקש ממנו לעבור עליה ולחטוא. הדרך השניה שהוא מציג בפניו עבירה אבל בדמוי מצווה, הוא בעצם "מתחפש" ליצר טוב ומשכנע את האדם לעבור את העבירה ע"י עשיית מצווה שהיא למעשה עבירה ואח"כ נענש האדם עונש קשה. למעשה אין לאדם שום דרך להנצל מזה כי הוא בכלל לא מודע לכך שהוא נמצא בנסיון.

אלא שהמדרש אומר שכל אדם העושה מצווה הקב"ה מוריד מלאך השומר אותו. נשאלת השאלה בשביל מה צריך מלאך שישמור אותו? התשובה היא שכל אדם שעושה מצווה יש לו זכות והמקטרגים רוצים לקחת ממנו את הזכות הזו ולכן יורד מלאך כדי לשמור שאותם מקטרגים לא ייקחו את הזכות מהאדם. "אנוכי ה' אלוקיך" - אדם המאמין בבורא עולם אמונה שלימה זוכה לקבל את הכח והשמירה של ה' בכל רגע נתון גם אם הוא כביכול עושה בלי מודעות עבירות. הקב"ה שומר אותו מכל המשטינים.

הגמרא אומרת במסכת ברכות שיש שלושה דרכים להנצל מיצר הרע, אם יצר הרע תוקף את האדם ניתן להביס אותו בשלושה דרכים:

1. לימוד תורה
2. אם לא מצליח לימוד תורה, יקרא קריאת שמע
3. אם לא מצליח קריאת שמע יזכיר לו יום המיתה
נשאלת השאלה למה דווקא קריאת שמע ישראל מצילה את האדם, הרי זו פרשיה קטנה מתוך תורה קדושה שלימה?! התשובה היא שלקריאת שמע יש כח גדול  ומיוחד.

אדם שמגיע אליו יצר הרע באופן חזיתי ולא מעלים את עצם היותו יצר הרע אז אותו אדם יילך ללמוד תורה אבל אם יצר הרע מעלים את העבירה בתוך מצווה ומתחפש ליצר הטוב אז אדם לא יילך ללמוד תורה מלכתחילה כי הוא מבחינתו חושב שהוא בכלל תחת השפעת יצר הטוב.

כתוב שגם האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב התגברו על יצר הרע בזכות הכוחות הללו.

ה"בני יששכר" כותב על הפסוק שיצחק אמר "ולא ידעתי יום מותי" - שהוא מעולם לא הזכיר לעצמו יום המיתה כי זה מביא לידי עצבות.

אברהם ויצחק לעומת זאת התגברו על יצר הרע רק ע"י לימוד תורה ולא ע"י קריאת שמע כי יעקב אבינו תיקן בעצמו את קריאת שמע..מה הסיבה לכך שתיקן אותה? איזה צורך ראה בה? אם נתבונן במסכת חייהם של אברהם ויצחק נראה שהם אף פעם לא התמודדו עם מישהו שניסה להתחבר אליהם ואז להחטיא אותם - כלומר הם לא התנסו ביצר הרע.

יעקב לעומת זאת הלך אל בית לבן, שהיה רמאי ושחור ולמרות זאת העדיף לקרוא לעצמו לבן והוא ניסה להחטיא את יעקב בדיוק בדרך הזו של עבירה המתחפשת למצווה. כאשר יעקב חזר לא"י וראה שהוא הולך להלחם עם עשו הרשע אז הוא שלח לו מלאכים וביקש מהם "כֹּה תֹאמְרוּן לַאדֹנִי לְעֵשָׂו כֹּה אָמַר עַבְדְּךָ יַעֲקֹב עִם לָבָן גַּרְתִּי וָאֵחַר עַד עָתָּה" - הזוהר הקדוש אומר על המילים כה אמר עבדך יעקב שהמילה 'כה' היא שוות ערך ל25 בגימטריה, רמז ל25 אותיות של פסוק ראשון שבקריאת שמע.

"עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי" – מדוע דווקא תרי"ג מצוות? אנחנו לא מוצאים אף אחד שציווה אותנו לשמור תרי"ג מצוות דווקא בלשון הזו אלא הציווים הם לשמור את דרכי ה' ולשמוע בקולו..?! זה ללמדנו שאם יצר הרע מדמה עבירה למצווה אז אין תרי"ג מצוות אלא תרי"ד מצוות כי נוספת עבירה, מכאן אנו למדים שהמילה תרי"ג מודגשת בכדי לרמז על יעקב שהדגיש כי הוא קיים רק תרי"ג מצוות ולא הוסיף על כך וכל זאת ע"י קריאת שמע.

מאוחר יותר חזרו המלאכים ואמרו ליעקב שזה לא עשו אחיו(בפן הטוב והחיובי) כפי שחשב, אלא עשו בא כעשו הרשע במטרה להלחם עם יעקב. באותה העת חשב יעקב שעשו יבוא לתקוף אותו ב"תחפושת" של אדם נחמד, ואז אמרו לו המלאכים שלא כך הדבר והוא מגיע כמו שהוא, רשע! ללא שום תחפושת ומניפולציות.

יעקב אבינו מתפלל "כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות" - ירדן זה מים. יעקב אבינו מתכוון שהוא עבר את הירדן - עבר את התורה הקדושה שמשולה למים, בשביל המקל - צרכי הפרנסה. באותו הזמן ליעקב לא היה את הכח שבתורה ולכן הוא לא יכל להתגבר על עשיו שהגיע אליו רשע ללא תחפושת, ביצר הרע אמיתי וללא שום מאמץ.

יצחק אמר לעשו בברכות שברך אותו: "וְעַל־חַרְבְּךָ֣ תִֽחְיֶ֔ה וְאֶת־אָחִ֖יךָ תַּעֲבֹ֑ד וְהָיָה֙ כַּאֲשֶׁ֣ר תָּרִ֔יד וּפָרַקְתָּ֥ עֻלּ֖וֹ מֵעַ֥ל צַוָּארֶֽךָ" - כלומר כשהיצר הרע מחטיא את האדם כמו שהוא מבלי להידמות ליצר הטוב ו"לחפש" עבירה למצווה, הוא עושה את מה שהטיל עליו הקב"ה כמצווה, כי זה מה שציווה עליו הקב"ה. אך לעומת זאת כשהוא מנסה לדמות עבירה למצווה אז הוא עובר על רצון ה'. כלומר כשהוא יבוא בדמותו בלי להתחפש אז יזכה "לחיות על חרבו", אבל כאשר הוא ינסה להידמות ליצר הטוב אז "ופרקת עולו מעליך" - הוא יפרוק את עול הקב"ה מעליו.

עוד כתבות שיעניינו אותך