דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ה - כ"ח חשוון
ראש השנה כ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת ראש השנה

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ה - כ"ח חשוון

דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ה - כ"ח חשוון: הרב פנחס יוסף אקרב

   
דף יומי: הדף היומי לצפייה - ראש השנה כ"ה - כ"ח חשוון
ראש השנה כ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב
אא
ראש השנה כ"ה - הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי מאת הרב פנחס יוסף אקרב:
דף כה עמוד א
* המשנה מספרת על שני מקרים בהם רבן גמליאל קיבל את עדי החודש, למרות שהיה נראה שהעדות לא נכונה וחכמים אחרים לא קיבלו את עדותם.
* כל שלשה ושלשה שעמדו בית-דין על ישראל הרי הוא כבית דינו של משה.
* אין חידושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה ושני שלישי שעה וע''ג חלקים.
* בפסוקים העוסקים בקידוש החודש נאמר שלוש פעמים "אתם" ללמד ש: אתם - אפילו שוגגים, אתם - אפילו מזידים, אתם - אפילו מוטעים.

דף כה עמוד ב
* ירובעל בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו כאהרן בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו - ללמדך שאפילו קל שבקלים ונתמנה פרנס על הצבור, הרי הוא כאביר שבאבירים.
* תחילת המשנה הראשונה בפרק שלישי, המתחיל בעמוד זה, מלמדת שהכרזת קידוש החודש על ידי בית-דין הוא תנאי עיקרי לקביעת ראש חודש ביום השלושים.
* קידוש החודש על ידי בית-דין צריך להיות ביום (ואם רק נחקרו העדים ביום ולא הספיקו לקדש את החודש ביום - לא ניתן לקדש בלילה).
* קידוש החודש צריך להיות על ידי שלושה דיינים (ולא על ידי יחיד ואפילו הוא מומחה לרבים).

עוד כתבות שיעניינו אותך