תפילת חנה סגולה להריון: סגולה לזרע בר קיימא
תפילת חנה סגולה להריון: סגולה לזרע בר קיימא. (צילום: מאת צילמתי - צילמתי, ייחוס, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=584814)

סגולות

מעלת תפילת חנה וסגולה להריון: "זעקה מקירות ליבה"

מעלת תפילת חנה - ידוע שחנה זעקה מקירות ליבה, וקיבלה ילד ששקול כנגד משה רבנו והוא שמואל הנביא. לפנינו הרב מסביר את מעלת התפילה המיוחדת, שהינה סגולה לזרע של בר קיימא, צפו ברב רביד נגר

הרב רביד נגר   
0
תפילת חנה סגולה להריון: סגולה לזרע בר קיימא
תפילת חנה סגולה להריון: סגולה לזרע בר קיימא. (צילום: מאת צילמתי - צילמתי, ייחוס, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=584814)
אא

תפילת חנה סגולה להריון: סגולה לזרע בר קיימא:

בתפילת חנה ישנה מעלה גדולה והיא מרגשת עד מאוד. ידוע שלא היו לחנה ילדים במשך שנים, היא התחננה וזעקה אל הקב"ה בכל כוחה ומאודה לזכות לילדים. בסופו של דבר היא זכתה לקבל בן תלמיד חכם שהיה נחשב כמשה ואהרון, בנה הוא שמואל הנביא.

"ותתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי בה'. רמה קרני בה'. רחב פי על אויבי, כי שמחתי בישועתך" - ברגע שאדם שמח שמחה אמיתית ומאמין בכל ליבו באמונה שלמה, אזי הוא זוכה לכל הישועות. עיקר קבלת השכר בעולם הבא הוא על שמחתו של האדם.

ישנה סגולה שכאשר אדם נותן פרוטה לצדקה הוא זוכה שתפילתו נשמעת, ככתוב: "ואני בצדק אחזה פניך". כשזכינו שתפילתנו נשמעת אנחנו צריכים לכוון במילים ולקרוא אותן בבירור. בספר "עבודת התמיד" כתוב כי אמירת נוסח "ותתפלל חנה" בכוונה ומתוך התבוננות בתוכן התפילה, בכוחה להכרית את ה"חיצונים" שמעכבים את התפילה - כלומר, ישנם הרבה אנשים שיש להם "מעכבי תפילה", דברים המעכבים את תפילתם מלהתקבל, או עקב לשון הרע, או מפאת שמדבר דיבור לא נקי, או כי דיבר בזמן התפילה.

אדם הרוצה שתפילתו תתקבל לפני ה' יתברך, עליו לא לדבר בזמן תפילה ולהקדיש את כל כולו רק למען התפילה שהיא דבר חשוב ונשגב מאין כמותו, שיח חשוב מול מלך מלכי המלכים. עלינו לגשת לתפילה מתוך תחושת חשיבות גדולה, ליטול ידיים לפני בכדי להסיר את המקטרגים, לתת פרוטה לצדקה, להתפלל אל ה' בכוונה יתרה, להקדיש את כל כולנו רק עבור זה, ואז בע"ה נזכה שהקב"ה יבטל את כל המעכבים הללו ותפילתנו תיענה.

אדם שטרם נפקד בזרע של קיימא יקפיד בכל יום לומר את תפילת חנה בשיא הכוונה ובע"ה יזכה בפרי בטן.
תפילת חנה סגולה להריון: סגולה לזרע בר קיימא. (צילום: GagliardiPhotography/shutterstock)

תפילת חנה סגולה להריון: סגולה לזרע בר קיימא: - צפו ברב רביד נגר

להמשך קריאה
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
תפילת חנה סגולה להריון: סגולה לזרע בר קיימא. (צילום: מאת צילמתי - צילמתי, ייחוס, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=584814)
שידור חי