סגולה לרפואה: סגולה בדוקה לרפואה
סגולה לרפואה: סגולה בדוקה לרפואה. (צילום: Stokkete/shutterstock)

סגולות

הסגולה לרפואה שאתם חייבים להכיר

ז' בסיוון, חל יום ההסתלקות של הנביא הושע בן בארי. מכירים חולה בסביבה? לא תמיד הקב"ה חייב להגיד לנו 'כן'. אבל זו הסגולה שמובאת מפי גדולי האדמורים, ותראו שיהיו לכם ישועות בע"ה, צפו ברב רביד נגר

   
סגולה לרפואה: סגולה בדוקה לרפואה
סגולה לרפואה: סגולה בדוקה לרפואה. (צילום: Stokkete/shutterstock)
אא

יש חולה שאתם מכירים? ניסיתם כבר הכל וכלום לא עזר? תנסו את הסגולה הבאה המובאת בשם גדולי האדמו"רים שהיא בדוקה ומנוסה, אך גם אם לא תעזור, עלינו לקחת בחשבון שלפעמים הקב"ה פשוט אומר לא ולהשלים עם רצוננו. הסגולה היא בעצם עשיית סעודה. אומר רבי זושא: "סְעָדֵנִי וְאִוָּשֵׁעָה" - אם אדם עושה סעודה, הוא זוכה לישועה. הוא אומר שטוב יעשה החולה אם יערוך סעודה קטנה כשרק מתחיל להבריא ולהתחזק, ובמהלך הסעודה יבטיח שכשיירפא לחלוטין יעשה סעודה גדולה.

סגולה לרפואה: סגולה בדוקה לרפואה
אומר רבי פנחס מקוריץ: "ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו" - אלוקים זו מידת הדין, ברגע שאדם רואה שמידת הדין שולטת בו, עליו לעשות סעודה, לאכול ולשתות.

בשם מי הסגולה הזו מובאת? כתוב בספר "טוב להודות" בשם האדמו"ר מזידיטשוב שאומר כי הסגולה מובאת מפי הבעש"ט - שמי שחולה וזקוק לרפואה, שיקבל על עצמו כשיתרפא לעשות סעודת הודיה לנשמת הנביא הושע בן בארי, ויאמר שני פסוקים הנמצאים בספר ישעיה פרק ח', פסוקים י"ט, כ'. מי שיעשה זאת מובטח לו שיתרפא לחלוטין.

ומביא בספר עוד קבלה מ"החוזה מלובלין" - שנקרא כך מכיוון שהיה מכוסה, הייתה לו שמירת עיניים, והיה יכול לראות מסוף העולם ועד סופו - רוח הקדוש אדירה. הוא אמר שאם יש חולה בבית ורוצה להתרפא, יקבל על עצמו שכשיירפא יעשה סעודה ביום שלישי עבור תלמידי חכמים יראי ה' לנשמת הושע בן בארי. והכי טוב שהחולה בעצמו יקבל את הקבלה על עצמו.

גם בגמרא מופיע על רבי זרע ורבי אבהו. רבי זרע היה חולה ורבי אבהו נכנס לבקרו וראה שהוא חולה, אמר באותו הרגע שהוא מבטיח לעשות סעודה לכל החכמים כשרבי זרע יתרפא.

אז ישנן ראיות לסגולה מהרבה רבנים ואדמו"רים גדולים.

סעודה היא גם סגולה חזקה לנשים לזיווג. כשבן נולד עושים לו ברית וממילא יש בה סעודה, כשבת נולדת עושים לה "זבד הבת". יש הורים שלא מקפידים על כך והרב מרדכי אליהו אומר כי הדבר גורם לעיכוב בזיווג ולכן אם אישה לא מוצאת את זיווגה, תבדוק אם עשו לה "זבד הבת" כשנולדה ואם לא, תערוך היא בעצמה סעודה לעשרה תלמידי חכמים בפת ותזכה לראות ישועות.

אני יכול להעיד גם על עצמי שכאשר אבי היה חולה ניגשתי אל האדמו"ר מקרעטשניף שנמצא ברחובות בכדי לקבל ברכה בעבורו והוא אמר לי לעשות סעודה להושע בן בארי ובזכות הסעודה אבי נרפא.
סגולה לרפואה: סגולה בדוקה לרפואה. (צילום: Chinnapong/shutterstock)

סגולה לרפואה: סגולה בדוקה לרפואה - מפיו של הרב רביד נגר:

סגולה לרפואה: סגולה בדוקה לרפואה. (צילום: Stokkete/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך