"מצרים רגלי רבני ישראל" מועצת חכמי התורה נגד ממשלת בנט
(צילום: Roman Yanushevsky/shutterstock) צילום: יעקב כהן

חדשות

"מצרים רגלי רבני ישראל" מועצת חכמי התורה נגד ממשלת בנט

מועצת חכמי התורה של ש"ס יוצאת הערב במכתב חריף נגד הממשלה והעומדים בראשה וקוראים להתכנס מחר לתפילת יום כיפור קטן נגד גזירות הממשלה

   
"מצרים רגלי רבני ישראל" מועצת חכמי התורה נגד ממשלת בנט
(צילום: Roman Yanushevsky/shutterstock) צילום: יעקב כהן
אא

חברי מועצת חכמי התורה מרנן ורבנן הגאונים שליט"א יצאו הערב במכתב חריף נגד הממשלה והעומדים בראשה, וקוראים לציבור להתכנס מחר לתפילת יום כיפור קטן.

כבר מילתנו אמורה, כאשר משנאי ה' נשאו ראש בממשלתם הרעה ופועלים בגלוי לעקור שם שמים מישראל, ומאז נועדו יחדיו בהקמת ממשלת השמד, מוסיפים הם בכל יום חטא על פשע, ויצר מחשבות ליבם רק רע כל היום, בהרס היהדות וכרם בית ישראל ופגיעה בעולם התורה ובעניים. אוי לנו שכך עלתה בימינו. 

דמוע תדמע ותרד עינינו דמעה, באשר שלחו ידם בכל קודשי ישראל, ורומסים ומחללים בגאווה ובוז את קדושת הכותל המערבי. ואף מחזקים ידי עוברי עבירה בהכשלת ישראל קדושים בפרצת הכשרות, ומצרים רגלי רבני ישראל העומדים על המשמר. 

ובוודאי שלא מפיהם אנו חיים, ואין לנו כל שיג ושיח איתם ועם כל השותף להם ולמעשיהם, וסמוכים ובטוחים אנו על חסדיו יתברך, כי לא תשתכח תורה מפינו ומפי זרענו. 

ועתה עומדים אנו בפתח חודש כסלו הבעל"ט, שבו גברה ידם של עוסקי התורה בטהרה, וכאשר נעשו נסים לאבותינו בימים ההם, כן יעשה לנו בזמן הזה. אכי"ר. 

ומחויבים אנו להתעורר בתשובה ובתפילה, ותולעת יעקב אין כוחה אלא בפיה, להתאסף ולזעוק ולהתחנן על נפשנו. ועל כל אחד ואחד בכל אתר ואתר להתכנס ביום חמישי כ"ט חשוון, ערב ראש חודש כסלו, לשפוך שיח לפני ריבונו של עולם לישועת עמו ישראל. 

ובפרשתנו נאמר "הקול קול יעקב והידים ידי עשו", ודרשו רבותינו ז"ל, "בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות, אין הידים ידי עשו", ולכן חזק ונתחזק בעסק התורה בעמל ובשקידה ובתפילה מעומקא דליבא. 

וה' יתברך ברחמיו יראה את עוניינו ואת לחצנו, ויושיענו בתשועה גדולה, בישועת הכלל והפרט, יפר עצתם ויקלקל מחשבותם וזממם לא יעלה בידם, ויסיר מעלינו חרון אפו וכל נגע ומגפה, ונזכה לגאולת עולמים בב"א.
''מצרים רגלי רבני ישראל'' מועצת חכמי התורה נגד ממשלת בנט

עוד כתבות שיעניינו אותך