האם מותר לשחק קטאן בשבת? קטאן בשבת
האם מותר לשחק קטאן בשבת? קטאן בשבת (צילום: berni0004/shutterstock)

הלכות שבת

האם מותר לשחק קטאן בשבת?

האם מותר לשחק קטאן בשבת? כמו מונופול וכדומה? צפו בתשובתו של הרב עזרא שקלים ראש הכולל

   
האם מותר לשחק קטאן בשבת? קטאן בשבת
האם מותר לשחק קטאן בשבת? קטאן בשבת (צילום: berni0004/shutterstock)
אא

האם מותר לשחק קטאן בשבת? קטאן בשבת

תשובה: לגבי משחק מונופול בשבת, קטאן ודומיו שמהות המשחק היא מקח וממכר וכדומה ע"י הטלת קוביות -אומנם מצד המשחק אין בו דין מוקצה כיוון שיוצר לשם משחק ויש עליו שם כלי.

אבל בספר חזון עובדיה (חלק ב עמוד נד בהערות),כתב בשם שיבולי הלקט, שמשחק שדומה למקח וממכר, יש בו צד איסור בשבת. 

וכן לפי מה שפסק מרן בשולחן ערוך (סימן שכב סעיף ו),שאסור לתת לפני בניו ובני ביתו מנה גדולה כנגד מנה קטנה ולהטיל גורלות עליהם בשבת מי יזכה למנה הגדולה ומי לקטנה, שזה אסור משום שדומה למשחק בקובייה ודומה למקח וממכר.
האם מותר לשחק קטאן בשבת? קטאן בשבת (צילום: My celi pictures/shutterstock)

וכן כתב הרב כף החיים  (בסימן שלח סק"ט מא) בשם הב"ח, שכל הטלת גורל על ידי קוביות וכדומה אסורה, אפילו אינו משחק להרוויח, ובפרט שיש צד נוסף, שמרגיל הילדים למשחקי קובייה על מנת להרויח.

ויש פוסקים מבני אשכנז שרצו להתיר משחק המונופול / הקטאן ודומיו משום שניכר שהכסף אינו אמיתי (או שמתירים מונופול של מצוות) אולם נראה שלדעת הרב, חזון עובדיה, כף החיים, ועוד - יש לאסור. ובפרט שהדבר גורם לביטול תורה, ונראה כזילזול בכבוד השבת.

ובמקום צורך גדול, אולי אפשר יהיה להתיר לילדים קטנים מתחת לגיל מצוות, אולם כאמור גם אותם אין להרגיל בכך.
האם מותר לשחק קטאן בשבת? קטאן בשבת (צילום: berni0004/shutterstock)

האם מותר לשחק קטאן בשבת? קטאן בשבת | האם מותר לשחק במונופול ודומיו ביום שבת? צפו בתשובתו של הרב עזרא שקלים:

האם מותר לשחק קטאן בשבת? קטאן בשבת (צילום: berni0004/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך