האם מותר לשחק ביום כיפור? לשחק ביום כיפור
האם מותר לשחק ביום כיפור? לשחק ביום כיפור (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

יום כיפור

האם מותר לשחק ביום כיפור?

האם מותר לשחק ביום כיפור? יום הכיפורים הוא יום קדוש ונורא - האם מותר לשחק בו משחקים שונים ומשונים? תשובתו של הרב עזרא שקלים, ראש הכולל 'השלום' בת"א

   
האם מותר לשחק ביום כיפור? לשחק ביום כיפור
האם מותר לשחק ביום כיפור? לשחק ביום כיפור (צילום: David Cohen 156/shutterstock)
אא

האם מותר לשחק ביום כיפור?

תשובה: יום כיפורים נקרא יום שבת שבתון (ויקרא כג, לב) בכל מלאכה שאסורה בשבת וכן אסור לעשותה ביום הכיפורים, אלא שמלאכה שחייבים על זדונה בשבת סקילה, ביום הכיפורים עונשה כרת.

וידוע שיום הכיפורים הוא יום אדיר בימי השנה ומיוחד למחילה וסליחה לעם ישראל על כל עונותיהם, ועל כן ביום זה נחשבים אנחנו כמלאכים, צמים, מרבים בתפילות, בתחנונים ובתשובה כדי שנזכה לחתימה טובה לשנה טובה.

ולכן ילדים קטנים מתחת לגיל מצוות, אף על פי שבשבת יהיה מותר להם לעסוק במשחקים מסוימים המותרים בשבת, מכל מקום ראוי להרגילם ולחנכם ביום הכיפורים לקריאת תהילים וכדומה. 

ולגדולים בוודאי שיש להימנע מלשחק במשחקים ביום זה, שהרי גם בשבת צריך להימנע מהם לאנשים גדולים, כמו שהאריך בזה הגאון רבינו עובדיה יוסף בספר חזון עובדיה (שבת חלק ג) על ביטול תורה הנגרם מכך. וכן כל בר דעת מבין שאין ראוי ביום זה לעסוק במשחקים, גם למי שאין ביכולתו להתפלל או חלילה לצום מסיבות רפואיות וכדומה, בוודאי שיש עליו להימנע מלשחק ביום הכיפורים, אלא לעסוק בתורה, בתפילה, ובתשובה שהיא חובת היום.

בברכה, הרב עזרא שקלים. 
האם מותר לשחק ביום כיפור? לשחק ביום כיפור (צילום: BorisK9/shutterstock)

תשובת הרב עזרא שקלים האם מותר לשחק בימים טובים ובשבתות בכדור, צפו:

האם מותר לשחק ביום כיפור? לשחק ביום כיפור (צילום: David Cohen 156/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך